Vakboeken nieuws

 • AutoCAD2011 leerboek en naslagwerk

  TEC/CADCollege heeft onlangs haar nieuwste jaargang van de serie ‘AutoCAD, Computer Ondersteunend Ontwerpen’ uitgegeven. Dit jaar zijn aanvullingen opgenomen in het boek die betrekking hebben op de nieuwe mogelijkheden van AutoCAD 2011, zoals het …. Lees verder →

 • Technische Leergang Pneumatiek

  De pneumatische aandrijftechniek is onlosmakelijk verbonden met de hedendaagse industriële automatisering. Niet alleen de toepassingen, maar ook de mogelijkheden met deze techniek, gebaseerd op perslucht, staan in het teken van ….. Lees verder →

 • Motion Control in Offshore and Dredging

  Het full color Engelstalige boek ‘Motion Control in Offshore and Dredging’ mag gezien worden als een compleet naslagwerk op het gebied van hydrauliek en motion control. Hydraulische en elektrische toepassingen binnen de offshore, scheepvaart en baggerindustrie zijn echter dusdanig …. Lees verder →

 • Aandrijfgids

  public/File/Formulier_Aandrijfgids_2009(1).doc public/File/Tariefkaart _Aandrijftechniek.pdf

 • Nanotechnologie voor milieubescherming

  Het Fraunhofer-Institut für Arbeits-wirtschaft und Organisation (IAO) heeft in opdracht van het Hessische Wirtschaftsministerium een geactualiseerde studie uitgevoerd naar het innovatiepotentieel van nanotechnologie voor milieuzaken. De brochure biedt ondernemingen praktische aanknopingspunten voor technologische gegevens en een update van ….. Lees verder →

 • NEN stelt normen beschikbaar voor kritiek

  NEN heeft zes normontwerpen voor landbouwwerktuigen ter kritiek gepubliceerd. Marktpartijen kunnen commentaar indienen op deze normontwerpen. Eerste sluitingsdatum voor het indienen van commentaar is 25 maart. NEN heeft een digitaal systeem geïntroduceerd waarmee belanghebbenden de … Lees verder →

 • Waar halen we straks de grondstoffen vandaan?

  De chemische industrie zal zijn grondstofvoorziening in de toekomst verbreden en daarmee vooral de afhankelijkheid van aardolie reduceren. Dat is de kern van het ‘white paper’ “Rohstoffbasis im Wandel” van de Duitse chemieorganisaties GDCh, Dechema, DGMK en VCI. Lees verder →

 • Batterij(d)en toont realistisch toekomstscenario

  De compacte publicatie Batterij(d)en – Op weg naar elektrische mobiliteit in Nederland, laat een realistisch toekomstscenario zien op basis van beschikbare wetenschappelijke kennis. Daarin neemt de elektrische auto een belangrijke plaats in, als noodzakelijk alternatief voor …. Lees verder →

 • Windenergie-Rapport Deutschland 2009 – Offshore

  De technologie voor het gebruik van windenergie en randvoorwaarden voor deze hernieuwbare energiewinning zijn de laatste jaren sterk ontwikkeld. Het Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystem-technik (IWES) heeft de ontwikkeling van de offshore-windenergiebenutting en de actuele stand van zaken beschreven in ….. Lees verder →

 • Hydraulische systemen – Berekeningen

  Deze, namens de FEDA, nieuwe volledig herziene druk van de Technische Leergang ‘Hydraulische systemen – Berekeningen’ (inclusief CD) sluit geheel aan bij de Technische Leergang ‘Hydrauliek’. De CD bevat presentaties, video’s, animaties, rekenopgaven en een rekenprogramma. Lees verder →

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven