Ga naar hoofdinhoud

Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn

De Europese commissie heeft de Nederlandstalige versie van de ‘Gids voor de toepassing van de Machine-richtlijn 2006/42/EG uitgebracht. De Engelstalige gids (versie 2) is vorig jaar juni al goedgekeurd door het Machine-comité. De gids heeft als doel middels toelichting op de concepten en ver-eisten van Richtlijn 2006/42/EG een eenvormige uitleg en toepassing in alle EU-landen te waarborgen. Verder bevat de gids informatie over andere van toepassing zijnde EU-wetgeving.

De gids is bestemd voor alle partijen die betrokken zijn bij de toepassing van de Machinerichtlijn, zoals fabrikanten, importeurs en distributeurs van machines, aangemelde instanties, normalisatie-instellingen, agentschappen voor de gezondheid en de veiligheid op het werk en consumentenbescherming en functionarissen van nationale overheden en markttoezichthouders.

Daarnaast kan de gids nuttig zijn voor advocaten en studenten EU-recht op het gebied van de interne markt, veiligheid en gezondheid op het werk en consumentenbescherming. De samenstellers wijzen er met nadruk op, dat alleen de Machinerichtlijn en de teksten ter omzetting ervan in nationaal recht, juridisch bindend zijn.

De gids is gratis te downloaden vanaf de site van Fusacon. U kunt daar ook de Engelse gids (brontekst) downloaden. U kunt de tekst natuurlijk door een lokaal grafisch bedrijf laten afdrukken en inbinden.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven