Ga naar hoofdinhoud

Motion Control in Offshore and Dredging

Het full color Engelstalige boek ‘Motion Control in Offshore and Dredging’ mag gezien worden als een compleet naslagwerk op het gebied van hydrauliek en motion control. Hydraulische en elektrische toepassingen binnen de offshore, scheepvaart en baggerindustrie zijn echter dusdanig specifiek dat daar, en dan speciaal qua motion control, speciale eisen aan gesteld worden.

In de eerste vier hoofdstukken worden onderdelen als hydraulische pompen, motoren, cilinders, regelkleppen, leidingen, filters en accumulatoren behandeld. De onderdelen, maar ook hun functies en gedrag worden kort besproken inclusief bijbehorende formules, schema’s, foto’s en illustraties. Hoofdstuk 5 wordt geheel gewijd aan wisselstroommotoren en frequentieregelaars, want aan boord van een moderne offshore installatie of baggerschip worden bepaalde aandrijvingen soms ook puur elektrisch geregeld. Denk hierbij aan lieren of track tensioners.

Open en closed loop
Een aantal hoofdstukken zijn natuurlijk gewijd aan motion control technologie. Er wordt speciale aandacht gegeven aan het statische en dynamische gedrag van hydraulische en elektrische aandrijfsystemen (lineair of roterend), het gedrag van feedback systemen (open en closed loop) en de nauwkeurigheden die hierbij bereikt kunnen worden.

 
Mooi en duidelijk zijn de diverse toepassingsvoorbeelden waaraan de auteur zijn steentje heeft bijgedragen zoals pipe tensioners, pipe handling installaties, pipe-lay towers, maar ook actieve en passieve deiningscompensatie bij kranen, diepzee-installaties en toegangssystemen voor baggerschepen en offshore-installaties (bron: Peter Albers)

Er is een compleet hoofdstuk gewijd aan ‘Subsea drives’ omdat er binnen de offshore steeds vaker en op grotere dieptes wordt gewerkt. Deze, vaak hydraulisch aangedreven systemen, kunnen tot een diepte van 3000 m werken en hebben soms vermogens tot 6,5 MW. Tot slot is er een hoofdstuk over veiligheid waarmee een constructeur van een systeem rekening dient te houden. Behalve de machinerichtlijn wordt er aandacht besteedt aan de richtlijn drukapparatuur en de Atex wetgeving.

Rijk geïllustreerd
De auteur Peter Albers heeft nu ruim 25 jaar zijn eigen ingenieursbureau dat zich gespecialiseerd heeft in hydraulische aandrijftechniek en de daarbij behorende besturingstechnieken. Veel klanten uit de offshore, scheepvaart- en baggerindustrie hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de kennis van de auteur. Vandaar dat het boek ook rijk geïllustreerd is met foto’s, illustraties en schema’s van voorbeelden van motion control toepassingen.

  • Titel: Motion Control in Offshore and Dredging, 350 pagina’s, 1e druk
  • Auteur: Peter Albers
  • Uitgever: Springer Science + Business Media BV, Dordrecht
  • ISBN 978-90-481-8802-4
  • Prijs: € 129,95 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven