Ga naar hoofdinhoud

NHL Hogeschool ambassadeur Smart Industry

Een concreet voorbeeld van een smart toepassing is het inspecteren van windturbines door middel van drones en computer vision (foto: NHL)

De NHL is officieel ambassadeur van het landelijke initiatief Smart Industry. Het ministerie van Economische Zaken is opdrachtgever van dit initiatief. NHL Hogeschool is ambassadeur geworden op basis van  onderzoeksresultaten en initiatieven binnen het zwaartepunt Smart Sustainable Industries.

Voor studenten aan de NHL betekent dit dat ze tijdens hun opleiding in toenemende mate allerlei technische en economische praktijkgerichte vraagstukken kunnen oplossen waardoor ze zich  ontwikkelen tot professional. Frank Gort, programmamanager: “Voor een gezonde economie in Noord-Nederland is het belangrijk dat we meegaan in huidige en toekomstige innovaties. Belangrijk onderdeel daarvan is de integratie van ICT in bedrijfs-, en productieprocessen. Het ministerie van Economische Zaken stimuleert dit en heeft Smart Industy in het leven geroepen. Dat wij als hogeschool een belangrijke bijdrage leveren, zowel regionaal, landelijk als internationaal, is met dit ambassadeurschap nu ook erkend en zichtbaarder.”

Windturbines inspecteren met drones

Een concreet voorbeeld van een smart toepassing  is het inspecteren van windturbines door middel van drones en computer vision. Computer vision is het automatiseren van visuele inspecties. Met behulp van een computer worden beelden geïnterpreteerd die met een camera zijn vastgelegd. De op deze wijze verkregen informatie kan vervolgens worden gebruikt voor onder andere kwaliteitscontroles. Windturbines kunnen met behulp van deze technieken veiliger en nauwkeurig geïnspecteerd worden. Er zijn ook andere toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld in de agrofood. Zo is het nu al mogelijk om de beschikbare technieken in te zetten bij het opsporen van aardappelziektes.

Toegepaste data science

Smart toepassingen hebben met elkaar gemeen dat ze data science technieken vereisen. Binnen Smart Industry wordt het omgaan met grote hoeveelheid datagegevens en het terugkoppelen van bevindingen met behulp van bijvoorbeeld visualisaties, steeds belangrijker. Kenmerkend voor data science is dat onderzoekers vanuit verschillende vakgebieden samenwerken, onder andere: Wiskunde, Statistiek, (Technische) Informatica, Kunstmatige Intelligentie, Parallel Computing en Serious Gaming.

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de Smart Industry ligt in het omzetten van (sensor)data naar toepasbare informatie. Deze informatie wordt vervolgens teruggekoppeld naar het productieproces, de operator en/of manager, om dat proces beter te kunnen regelen. Vanuit de bestaande kenniscentra en lectoraten van de NHL, zoals Computer Vision en Watertechnologie, ontstaan steeds meer vraagstukken die een integrale aanpak vereisen. Deze integrale aanpak is kenmerkend voor de NHL doordat de hogeschool een zeer breed pallet aan opleidingen in verschillende vakgebieden aanbiedt.

Daarnaast werkt de NHL intensief samen met andere kennisinstellingen waaronder diverse universiteiten. NHL Hogeschool investeert verder in data science met betrekking tot apparatuur en onderzoekscapaciteit. De eerste projecten zijn inmiddels een feit. Het is een veelbelovend vakgebied dat goed aansluit bij onze bestaande activiteiten en de Smart Industry agenda van het ministerie van Economische zaken.

 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven