Ga naar hoofdinhoud

De feiten: verplichte kost voor hydraulici en medici

Het lijkt een onschuldig wondje, maar kan zeer ernstige consequenties hebben (foto: BFPA).

In samenwerking met de British Fluid Power Association (BFPA) heeft brancheorganisatie Feda een handzaam boekje uitgegeven dat de veiligheid rondom hydraulische en andere installaties moet verbeteren. Het ‘rode boekje’ bespreekt de factoren zoals de achtergrond en symptomen van verwondingen die ontstaan zijn door werken met een hogedruk apparatuur, het vaststellen van personen die het meeste risico lopen en hoe zo’n verwonding behandeld moet worden. Met name dat laatste is erg belangrijk, want juist door die lage frequentie zijn medici niet voorbereid op of zelfs geïnformeerd over de gevaren.

Verwondingen veroorzaakt door indringing komen gelukkig slechts incidenteel voor. We praten over een paar gevallen per jaar. Als ze zich voordoen, gebeurt dit vaak bij een druk van zo’n 7 bar. Enkele voorbeelden van stoffen (maar niet gelimiteerd tot) zijn olie, vet, verf, verfverdunners, water en lucht. 7 bar is overigens laag; de in de hydrauliek gebruikelijke vloeistofdrukken zijn vele malen hoger (140 bar tot 700 bar). Hoe hoger de druk, des te gevaarlijker de situatie.

Het meeste risico lopen diegenen die hogedruk slangen en/of hogedruk leidingen vervangen, maar het kan een ieder betreffen die met water, hydraulische en/of pneumatische hogedruk apparatuur werkt.

De feiten

De feiten
De feiten: injectieletsels zijn medische spoedgevallen die ingrijpen door een chirurg noodzakelijk maken (foto: Feda).

Doel van dit naslagwerk is een algemeen besef en inzicht te ontwikkelen met betrekking tot:

  • de achtergrond van hogedruk injectie verwondingen
  • het aantal gevallen dat is behandeld in het ziekenhuis
  • het identificeren van personen die het grootste risico lopen voor dit soort verwondingen
  • symptomen die voorkomen bij het slachtoffer
  • de behandeling van de wond (indien onjuist kan dit leiden tot zelfs amputatie en zelfs de dood!)
  • de waarschijnlijkheid van een amputatie in relatie tot de soort geïnjecteerde stof en de plaats van verwondingen
  • de mogelijke gevolgen van een hogedruk injectie verwonding

Het naslagwerk is een weergave van betrokkenheid en plichtsbesef van de genoemde brancheorganisaties en de bedrijven en instanties die hielpen bij de totstandkoming van het boekje. Het doel is verwondingen als gevolg hogedruk injectie vermijden en, als ze toch optreden, te zorgen dat de juiste behandeling wordt gegeven. En dat is niet een eerste hulppost, maar een gespecialiseerd ziekenhuis!

Het boekje kost slechts € 8,00 en dat is geen geld in de context van het menselijk leed en de kosten van medische behandeling. Het zou dan ook bij elke leverancier, inbouwer en eindgebruiker van hogedruksystemen op kantoor moet liggen. De redactie pleit er zelfs voor het in elke werkplaats en mobiel werktuig neer te leggen. ‘De feiten’ is te bestellen bij de Feda. Voor hetzelfde bedrag is ook een poster op A2 formaat (42 cm x 60 cm) beschikbaar. Verplichte kost voor hydraulici en medici!

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven