Trefwoord archief: nen

 • Nieuwe norm voor biodiesel

  De kwaliteitsnorm voor biodiesel is herzien. Niet alleen zijn de toepassing voor voertuig en verwarming nu in één norm samengevoegd (NEN-EN 14214). Ook is getracht om een specificatie neer te leggen die minder problemen in de winterperiodes zou moeten geven. Gezien de verschillen in de landen zijn ….. Lees verder →

 • EC vraagt om normen pyrolyse-olie

  Het Europees Normalisatiecomité (CEN) heeft een conceptopdracht gekregen voor het maken van normen voor pyrolyse olie. Toepassing van dit product in boilers, gasturbines, dieselmotoren en eventueel transportbrandstof door upgrading en coproductie in olieraffinaderijen worden door de ….. Lees verder →

 • Normoverzichten op site NEN

  Regelmatig kreeg NEN de vraag of er binnen de NEN-Normshop ook overzichten waren met relevante normen per beroep of onderwerp. Het instituut heeft geluisterd naar de markt en de normoverzichten terug-geplaatst op zijn website. De bezoekers vindt hier ….. Lees verder →

 • Normen voor laagspanning vertaald

  Bij NEN is de Nederlandse vertaling van de normen voor laagspanningsschakel- en verdeel-inrichtingen verschenen (NEN-EN-IEC 61439-1 en NEN-EN-IEC 61439-2). Deel 1 bevat de algemene regels, deel 2 beschrijft de bijzonderheden voor schakel- en verdeelinrichtingen bestemd voor gebruik door ….. Lees verder →

 • NEN 3840 voor hoogspanning verschenen

  Na het verschijnen van NEN 3140 voor laagspanning heeft het Nederlands Normalisatie-instituut nu NEN 3840 gepubliceerd, de norm voor de bedrijfsvoering van hoogspanning-installaties. Het doel van de publicaties NEN 3840, NEN 3140, NEN-EN 50110-1:2005 en NEN-EN 50110-2:2010 is om voor Nederland de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan ….. Lees verder →

 • Maritieme normontwikkeling elektrische installaties

  Nationale normcommissie NEC 18 is onder meer actief op het gebied van de elektrische installaties van schepen en boorplatforms. Momenteel wordt gewerkt aan drie internationale standaarden voor elektrische energievoorziening van aangemeerde schepen. Vanwege het internationale karakter van … Lees verder →

 • NEN stelt normen beschikbaar voor kritiek

  NEN heeft zes normontwerpen voor landbouwwerktuigen ter kritiek gepubliceerd. Marktpartijen kunnen commentaar indienen op deze normontwerpen. Eerste sluitingsdatum voor het indienen van commentaar is 25 maart. NEN heeft een digitaal systeem geïntroduceerd waarmee belanghebbenden de … Lees verder →

 • Helderheid inspectie machines

  Begin 2010 verschijnt de herziene norm NEN 3140. Voor de Nederlandse machinebouw is deze van belang. In het kader van de arbowetgeving moeten de machines en bijbehorende gereedschappen aan deze norm … Lees verder →

 • Cursusprogramma NEN

  Het Nederlandse Normalisatie-Instituut NEN heeft een catalogus uitgegeven waarin het cursusaanbod voor het voorjaar van 2010 is beschreven. De cursussen zijn gebaseerd op actuele normen en slaan een brug tussen theorie en praktijk. De organisatoren ….. Lees verder →

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven