Vakboeken nieuws

CE markeren van machinerie

Met de ‘nieuwe’ Machine-richtlijn die in 2009 uitkwam ontstond de nodige verwar-ring bij machinebouwers. De EN 954-1:1997 werd inge-trokken en het werd nood-zakelijk de nieuwe gehar-moniseerde norm toe te passen. Om machinebouwers te ondersteunen bij het CE markeren van hun (onvol-tooide) machinerie is on-langs het boek ‘CE markeren van machinerie’ uitgegeven.

De zogenaamde nieuwe Machinerichtlijn is een verduidelijking van de toen bestaande richtlijn met enkele aanvullingen, waarbij die over onvoltooide machines het meest spraakmakend was. Fabrikanten van onvoltooide machines kregen hiermee ‘onverwacht’ te maken met het aanleggen van een technisch dossier, het schrijven van een handleiding, het nadenken over de levenscyclus enzovoorts. Maar in feiten moesten de fabrikanten doen wat ze eigenlijk altijd al hadden moeten doen.

Oude en nieuwe normen
Het intrekken van de EN 954-1:1997 (Veiligheid van machines – Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie – Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen) bracht (nog) meer commotie te weeg. Hiervoor in de plaats kwam EN ISO 13849-1:2008 (Veiligheid van machines – Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie – Deel 1: Algemene regels voor ontwerp).

Gelijktijdig werd ook EN IEC 62061:2008 gepubliceerd (Veiligheid van machines – Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en pro-grammeerbare systemen met een veiligheidsfunctie). Welke norm moet in welke situatie worden gebruikt? Ook bleken machinebouwers moeite te hebben met het rekenen aan veiligheid om zo de betrouwbaarheid te kunnen vaststellen.

Met veel gelobby werd EN 954-1 nog even aangehouden maar inmiddels moeten machinebouwers verplicht de geharmoniseerde norm toepassen.

Boek
Om fabrikanten van machines en onvoltooide machines te helpen om van hun producten het vermoeden van overeenstemming te krijgen, schreef Rinus Simonis het boek ‘CE markeren van machinerie’. De auteur is 25 jaar werkzaam geweest in de industriële automatisering. Van 1995 tot 2010 was hij CE verantwoordelijke en beheerder van normbladen. Daarnaast heeft hij vele vragen van interne en externe klanten beantwoord. Als trainer heeft hij bovendien diverse ‘tools’ in Excel ontwikkeld.

In het boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe de machinebouwer tot het CE markeren van zijn machinerie komt. De risicoanalyse, de documentatie, de verklaringen, het technische dossier. Alles wat te maken heeft met ‘het vermoeden van overeenstemming’, komt in overzichtelijke volgorde aan bod.

Simonis, R.: CE markeren van machinerie, ISBN nummer: 9781616273057, € 15,50 (ex 6% BTW). Te bestellen via de website Shop My Book.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven