Ga naar hoofdinhoud

Verbod op koudemiddelen moment voor bezinning

De Antares combineert twee drogingsprincipes en volstaat daardoor met weinig koudemiddel. Hierdoor zijn lage dauwpunten (dus veiliger werken) en een lager energieverbruik mogelijk (foto: Geveke Persluchttechniek).

Nederland telt ruim een half miljoen airconditioners en warmtepompen en rond de één miljoen industriële koelinstallaties die gebruikmaken van synthetische koudemiddelen. Ook koeldrogers in persluchtsystemen vallen hieronder. Volgens recente Europese wetgeving moeten koudemiddelen op basis van fluorkoolwaterstof versneld worden uitgefaseerd. Dit heeft consequenties voor de persluchtgebruiker.

R12 was al verboden. R22 en mengsels die R22 bevatten, zijn dat sinds 1 januari van dit jaar ook. Het (na reparatie) vullen of bijvullen van koelsystemen met deze middelen is ook niet meer toegestaan. Lekkage leidt in de praktijk dus onherroepelijk tot machinestilstand. Uitfaseren betekent op termijn een verbod op het (bij)vullen van koelinstallaties met synthetische koudemiddelen, waarbij het vooral gaat om de zogeheten HFK’s en F-gassen.

Koelinstallaties met R22 of R12 kunnen weliswaar blijven draaien, maar bijvullen is niet meer toegestaan. Bij lekkage van R12/R22 betekent dit dat de koelinstallatie op een gegeven moment uitvalt en indien mogelijk moet worden omgebouwd naar een ander koudemiddel, bijvoorbeeld R134A. De continuïteit van persluchtinstallaties met koeldrogers waarin nog R12 of R22 wordt gebruikt, is daarmee in gevaar.

Persluchtgebruikers moeten dus uitzoeken welke koudemiddelen er in de koeldrogers (en andere koelcircuits) binnen hun onderneming worden toegepast.

Naar minder koudemiddelen

In 1992 is de Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK) aangewezen om middels een erkenningsregeling te zorgen voor de invoering van bepaalde milieuregelgeving voor de koelsector in Nederland. Onder de 3 kg is er geen logboekverplichting en geen plicht om jaarlijks een lektest uit te voeren. Het effect hiervan is, dat er in nieuw ontwikkelde installaties veel minder koudemiddel wordt gebruikt. Los van de praktische voordelen blijft bij eventuele lekkage de ‘schade’ dan beperkt.

Bij reparaties aan koelinstallaties moet de monteur STEK-gecertificeerd zijn en bijhouden wat er wordt bijgevuld en wat de reden hiervan is. Komt dit bijvullen te vaak voor, dan moet een strikt protocol worden gevolgd. STEK is dus geen sinecure maar heeft een gunstig effect op de kwaliteit van koelinstallaties en op het terugdringen van bedreiging van de ozonlaag.

Tandemdroger

Volgens Geveke Persluchttechniek is het recente verbod op het (bij)vullen van R22 een goed moment voor bezinning. Het kan al nooit kwaad om regelmatig naar moderne alternatieven te kijken. Dan is de logische vervolgvraag of een dauwpunt van 3 °C nog wel volstaat.

Met de voortschrijdende kwaliteitseisen van het eindproduct (bijvoorbeeld HACCP) is in bepaalde branches wellicht voedselveilige perslucht nodig. Vocht en een (te) hoge luchttemperatuur vormen een ideale voedingsbodem voor bacteriegroei. Met de tandempersluchtdroger Antares zijn dauwpunten tot -70 °C mogelijk zodat deze droger een alternatief kan zijn voor de duurdere adsorptiedrogers in bijvoorbeeld de elektronische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.

De Antares behaalt bovendien energetische winst doordat met een relatief goedkoop gesloten systeem met koelmiddel de bulk van het vocht uit de perslucht wordt gehaald. Het duurdere adsorptieprincipe wordt alleen gebruikt om het dauwpunt tot ver onder nul te verlagen. Zou alleen adsorptie worden toegepast, dan is veel meer droogstof (groter systeem) nodig en zijn dientengevolge ook de regeneratiekosten een stuk hoger.

Het volledig artikel vindt u in het februari-nummer van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven