Ga naar hoofdinhoud

Technologische industrie kan straks van aantrekkende economie profiteren

foto: Shutterstock

De technologische industrie groeit licht door een lange termijn orderboek dat voorlopig blijft toenemen. Door de afkoeling nemen de spanningen in de toeleverketen als ook de stijging van de in- en verkoopprijzen flink af. Dit is ook terug te zien in een afname van ingekocht materiaal en onderhanden werk. Levertijden verbeteren als gevolg hiervan. Dat is te lezen in de ING Sector update industrie van januari.

Volgens een analyse van de deelsectoren groeit de technologische industrie al jaren sneller dan gemiddeld. Dit komt onder meer door de innovatieve regionale clusters waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid samenwerken, zoals de High Tech Campus en Brainport Industries Campus in Eindhoven en de drie technologische innovatiecampussen in Twente.

De afgelopen vijf jaar bedroeg de gemiddelde groei van de technologische industrie bijna 5,5% per jaar, terwijl de groei van de totale industrie op 3% lag. De machinebouw steekt er bovenuit met maar liefst 12% groei per jaar, mede dankzij het succes van ASML. Het aandeel van de machine-industrie in de toegevoegde waarde van de totale industrie is daardoor in tien jaar tijd gestegen van 13% naar 19%.

Digitalisering en energietransitie

Digitalisering en de energietransitie zijn de grote trends die de groei structureel aanwakkeren. In 2023 zal de groei wat terugvallen, maar de hoogtechnologische machinebouwers en hun vele toeleveranciers in vooral de metaal- en elektrotechnische industrie hebben een goede uitgangspositie om in de tweede jaarhelft van de weer aantrekkende economie te profiteren.

Industriesector

De vooruitzichten voor de industriesector zijn daarentegen echter naar beneden bijgesteld als gevolg van de energiecrisis en de afnemende (inter)nationale orderintake. De output van de industrie ligt nog steeds boven pre-corona niveau maar daalt al sinds mei 2022. Met name energie-intensieve sectoren krimpen als gevolg van de enorm gestegen energieprijzen en vervolgens afschalen van productie, voorraadafbouw en een afnemende vraag door een afkoelende (wereld)economie.

Inkoopmanagersindex december

De december uitkomsten van de industrie indexcijfers blijven grotendeels nog in krimpfase maar zijn iets positiever uitgevallen dan de maand ervoor. De PMI kwam uit op 48,6 in vergelijking met 46 in november. De PMI-hoofdindex is samengesteld uit de vijf belangrijkste deelindices: orders, productierealisatie, werkgelegenheid, levertijden en voorraad ingekocht materiaal. De meeste hiervan hebben de dalende lijn omgebogen.

Groeivertraging

De groeivertraging in deelsectoren zorgt voor afname van de verkoopvoorraad, minder materiaalinkoop, verbetering van de productie-achterstanden en voor het eerst in bijna 2,5 jaar nog amper oplopende levertijden.
Positief is dat de trend vooralsnog gekeerd lijkt. De effecten van de energiecrisis hebben wel geresulteerd in een afnemende vraag naar energie-intensieve producten. Deze worden nu veel meer geïmporteerd.

Amerika versnelt duurzaamheidsplannen

Amerika heeft een uiterst aantrekkelijk stimuleringspakket geïntroduceerd om bedrijven te helpen bij verduurzamingplannen. Als onderdeel van de Inflation Reduction Act (IRA) wordt voor duurzame investeringen in onder andere groene waterstof en CO2-opslag bijna 400 miljard dollar beschikbaar gesteld. Hieraan zijn ook protectionistische maatregelen (Buy American) gekoppeld. Naast de lage energieprijzen worden bedrijven ondersteund met duurzaamheidssubsidies met de voorwaarde zoveel mogelijk gebruik te maken van Amerikaanse bedrijven. Dit is positief voor het klimaat én Amerika wordt hiermee nog interessanter als vestigingsplaats voor de industrie.

Europa moet ook versnellen

Maar dit is bedreigend voor nieuwe duurzame investeringen in de Europese industrie en de productiecapaciteit in Europa. Deze investeringen zullen dan in Amerika gaan landen. En ook benodigde toeleverketens worden in de regio opgezet. Als het ecosysteem eenmaal draait komt het niet meer terug. Dreigende de-industrialisatie is het gevolg.
Een effectieve Europese reactie is mogelijk door de plannen voor verduurzaming van de industrie sneller door te voeren. Een concurrerend subsidiebudget voor verduurzaming is dan noodzakelijk. Evenals kortere vergunningsprocedures en een goede infrastructuur voor verduurzaming.

Capaciteitsboost waterstofproductie

De productie van waterstof krijgt een forse impuls door een 800 miljoen euro RVO-subsidie. Hiervoor zijn 7 Nederlandse projecten geselecteerd die waterstof produceren door elektrolyse. Het gezamenlijke vermogen voor de productie van waterstof wordt met 1150 megawatt aan elektrolyse bij oplevering bijna 100 keer groter.
Door het gebruik van groene stroom wordt waterstof duurzaam geproduceerd, met minder CO2-uitstoot.
De geproduceerde waterstof wordt gebruikt in industriële processen voor onder andere raffinage, staal- en kunstmestproductie. Dit zorgt voor verdere vergroening van industriële productieprocessen.

Ook interessant: 1 op de 3 fabrikanten op schema om duurzaamheidsdoelen te behalen

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven