Ga naar hoofdinhoud

1 op de 3 fabrikanten op schema om duurzaamheidsdoelen te behalen

Schneider Electric en technologische onderzoeks- en adviesgroep Omdia hebben ontdekt dat industriële bedrijven weliswaar ambitieuze duurzaamheidsdoelen stellen, maar dat ongeveer de helft (48%) nog niet de nodige stappen heeft ondernomen om deze doelen te bereiken. Deze bevinding maakte deel uit van een onderzoek om meer inzicht te krijgen in de duurzaamheidsdoelstellingen van fabrikanten en de volwassenheid van hun duurzaamheidsinitiatieven.

Meer dan de helft (57%) van de respondenten streeft naar net zero-uitstoot van broeikasgassen. Zij noemen meestal een lager energieverbruik als belangrijkste factor in hun beslissing om te investeren in operationele duurzaamheidsinitiatieven. 49% verwacht ook betere prestaties en kostenbesparingen.
Bijna de helft (48%) moet echter nog stappen zetten om de duurzaamheidsinitiatieven te implementeren en minder dan een derde (30%) ligt op schema om zijn doelstellingen te behalen. Dit betekent een belangrijke kans voor industriële actie wat betreft duurzaamheidsinitiatieven en het potentieel voor onmiddellijke en langdurige verandering.

Duurzaamheidsdoelen

Voor het onderzoek werden honderden industriële bedrijven ondervraagd in de sectoren voedingsmiddelen, biowetenschappen, halfgeleiders en elektronica, chemie, olie en gas en auto’s, in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Azië. De respondenten vertegenwoordigden ook verschillende bedrijfsgroottes. Leiders in deze sectoren begrijpen de waarde van technologie voor het meten en verminderen van hun milieueffecten.

Technologie

Industriële bedrijven onderzoeken een reeks oplossingen om hun duurzaamheid direct of indirect te verbeteren. Zij hebben de top vijf vastgesteld van technologieën die de grootste impact zullen hebben op hun duurzaamheidsinitiatieven:

  1. Efficiëntere automatisering
  2. Energiebeheersystemen
  3. Cloud technologieën
  4. Tracering van de toeleveringsketen
  5. Meer sensoren

Digital twin

Er wordt al in deze gebieden geïnvesteerd. Vierenvijftig procent van de respondenten maakt al gebruik van digital twin-technologie om faciliteiten te (her)ontwerpen met het oog op duurzaamheid. Meer dan 50% voorspelt dat ze binnen drie jaar systemen voor energiebeheer en hernieuwbare energie zullen inzetten. Andere soorten projecten die worden uitgevoerd zijn milieubeheer en beheer van duurzaamheidsprestaties.

Aansturen van verandering

Hoewel sommige uitdagingen van technologische aard waren, wees het onderzoek op de duidelijke organisatorische belemmeringen die moeten worden overwonnen. Bijna een kwart (23%) van de respondenten noemde concurrerende prioriteiten als een probleem, terwijl culturele veranderingen voor 19% een uitdaging vormen. Velen merkten op dat duurzaamheidsinitiatieven een drijvende kracht nodig hebben, waarbij 78% van de respondenten aangaf dat een leidinggevende op C-niveau verantwoordelijk is voor de inspanningen van hun organisatie.

Traditioneel denken moet veranderen

“De productie-industrie begrijpt steeds meer de waarde van duurzaamheids- en efficiëntiedoelstellingen. Er is nu duidelijk bewijs dat het waarderen van mensen en planeet leidt tot meer winst”, aldus Barbara Frei, Executive Vice President Industrial Automation bij Schneider Electric. “Voor verandering moeten we het traditionele denken veranderen, waarbij duurzaamheid en welzijn een centraal onderdeel worden van processen, hardware, software en organisatiecultuur om inefficiënties en verspilling op te sporen. Dit is waar de volgende generatie industrie van uitgaat.”

Strategieën voor succes

Willen industriële bedrijven hun duurzaamheidsdoelstellingen halen, dan hebben ze een duidelijke strategie en de data ter ondersteuning daarvan nodig. Technologie zal een belangrijke rol spelen, met inbegrip van verbeterde detectie- en visualisatie-tools om duurzaamheidsdata vast te leggen en er bruikbare inzichten uit af te leiden.

Rendement

“Er ligt een enorme kans voor industriële bedrijven. Veel bedrijven hebben te maken met energie-intensieve activiteiten en afval. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, recycling en circulaire modellen zal niet alleen het milieu ten goede komen, maar ook een zinvol rendement opleveren”, aldus Alex West, Senior Principal Analyst, IoT and Sustainability, bij Omdia. “Met de statistieken om de impact van hun duurzaamheidsinitiatieven aan te tonen, kunnen duurzaamheidsleiders de buy-in van werknemers aantrekken en verdere investeringen rechtvaardigen – het is een opwaartse spiraal.”

Lees ook: BP en Schneider Electric werken samen aan koolstofarme energieoplossingen

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven