Ga naar hoofdinhoud

Vijf partijen samen in Smart Industry concept

Consumentengedrag dwingt leveranciers om steeds meer op maat te produceren en dat betekent een geheel nieuwe uitdaging voor de meeste bedrijven in de maakindustrie (foto: Paul Quaedvlieg).

Met de gedachte ‘Er wordt veel gepraat over Smart Industry, het is nu tijd om het concreet te maken’ presenteerden vijf bedrijven, elk met hun specifieke kennis, het ‘Smart Industry 4U’ concept op de WoTS 2016. Een initiatief waarbij Festo, itsme, EPLAN, DEMCON en MCA Stamhuis de handen ineenslaan. Smart Industry 4U brengt de gehele supply chain op één lijn, met als doel Smart Industry in de praktijk brengen.

Dennis van Beers, CEO van Festo Nederland,  nam begin dit jaar het initiatief voor een samenwerking. Een samenwerking waarin de mogelijkheden van Smart Industry tot volle bloei komen en die daarmee een serieus en concreet voorbeeld geven. Hij benaderde de andere partijen die gezamenlijk een gehele supply chain vormen. Hij vroeg hen op een open manier met elkaar van gedachten te wisselen over het concreet maken van de mogelijkheden. Het proces dat zich vervolgens voltrok heeft zijn verwachtingen overtroffen. Eerst zaten de bedrijfsleidingen aan tafel, vervolgens de marketingmensen: hoe maken we dit concreet, wat zeggen we nu eigenlijk? Tot slot de engineers: het proces ging steeds dieper en werd steeds vanzelfsprekender.

Op technisch gebied moet er in ieder geval meer openheid komen om succesvol samen te kunnen werken. De vijf bedrijven zitten wat dat aangaat op één lijn. De nieuwe jonge generatie engineers kunnen hiermee omgaan en knopen op hardware- en softwareniveau verschillende systemen en disciplines aan elkaar. Problemen worden eerder gezien als een uitdaging. Momenteel zijn er nog geen voorbeelden waarbij alle vijf partijen betrokken zijn geweest, maar er zijn wel al samenwerkingsverbanden tussen 2 of 3 partijen.

Het initiatief concentreert zich momenteel alleen op deze vijf bedrijven, omdat het bedrijven met verschillende disciplines zijn. “We vullen elkaar wel aan,” ligt Beers toe. “Aan de andere kant zijn we wel voor een open samenwerking, waarbij ook andere aanbieders deel van Smart Industry 4U kunnen gaan uitmaken.”

Volgende fase

Tot nu toe zijn de meeste partijen eigenlijk gefocust op de ‘Awareness’. Maar dat bewustzijn, dat is er nu wel. Consumentengedrag dwingt leveranciers om steeds meer op maat te produceren en dat betekent een geheel nieuwe uitdaging voor de meeste bedrijven in de maakindustrie. Bedrijven moeten echt leren anticiperen op wat consumenten vragen. En in dat kader ligt er een rol voor de supply chain om het concept Smart Industry te vertalen naar concrete voordelen voor de eindgebruikers.

Tijdens de WoTS 2016 vond er een rondetafelgesprek plaats met verschillende sparringpartners uit de industrie met als onderwerp Smart Industry in Nederland (foto: Paul Quaedvlieg)
Tijdens de WoTS 2016 vond er een rondetafelgesprek plaats met verschillende sparringpartners uit de industrie met als onderwerp Smart Industry in Nederland (foto: Paul Quaedvlieg)

De gezamenlijke pitch van de vijf bedrijven luidt: ‘Smart Industry’ is als concept een aanjager van innovatie en evolutie; daarover is iedereen het eens. De tijd is rijp om concreet te maken wat Smart Industry in de praktijk voor klanten betekent en oplevert.

Open samenwerking

Vanuit dat bewustzijn is een bijzonder initiatief ontstaan. Vijf unieke bedrijven slaan de handen ineen met één gezamenlijke gedachte en passie: smart automation-oplossingen ontwikkelen én realiseren! Met elkaar bieden zij onbeperkte mogelijkheden op het gebied van Smart Engineering, Smart Manufacturing en Smart Customization. Samen met haar klanten overwinnen de vijf bedrijven grenzen om echte productie-innovaties mogelijk te maken.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven