Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe laagspanningsnorm NEN 1010

Veel elektrotechnische engineers en installateurs worstelen met de vraag hoe ze de nieuwste technologie moeten toepassen (foto: Fluke).

NEN presenteerde tijdens de vakbeurs Elektrotechniek 2015 in Utrecht een nieuwe editie van de Nederlandse elektrotechnische norm NEN 1010. Deze is niet alleen aangepast aan de jongste internationale elektrotechnische eisen, waarover de afgelopen jaren binnen de Europese Unie overeenstemming is bereikt. Hij loopt daar zelfs op vooruit met aanvullende nationale eisen op het gebied van onder meer zonnestroominstallaties en laadinstallaties voor elektrische mobiliteit.

Er komt veel nieuwe technologie op de elektrotechnische sector af en elektrotechnische engineers en installateurs worstelen met de vraag hoe ze die moeten toepassen. Brancheorganisatie Uneto-VNI stelt dat de sector daar met zijn allen afspraken moet maken, die worden vastgelegd in normen. NEN 1010 is van alle elektrotechnische normen voor de sector de belangrijkste. De brancheorganisatie is daarom ruim vertegenwoordigd in verschillende normcommissies bij NEN en heeft een belangrijke bijdrage aan de inhoud van de nieuwe NEN 1010 geleverd.

NEN 1010

De huidige NEN 1010 is acht jaar oud. Door de vele technologische veranderingen dreigde de Nederlandse norm achterop te raken bij de ontwikkelingen in de rest van Europa. Met de nieuwe laagspanningsnorm loopt Nederland echter weer helemaal voorop. Er staan zelfs aanvullende specifiek Nederlandse eisen in op het gebied van onder meer zonnestroominstallaties en laadinstallaties voor elektrische auto’s.”

Behalve leden van brancheorganisatie Uneto-VNI telde de normcommissie deskundigen van onder meer energieleveranciers, netbeheerders, kennisinstituten en certificerende instellingen. Ook leveranciers van de elektrotechnische componenten en materialen waaruit de installaties worden opgebouwd, zijn in de commissie vertegenwoordigd.

Naar verwachting worden de belangrijkste delen van deze nieuwe NEN 1010 per 1 juli 2016 via het Bouwbesluit bij wetgeving aangewezen. Maar de nieuwe norm mag ook nu al worden toegepast, omdat hij beter aansluit bij de huidige stand der techniek en de eisen van deze tijd.

Zeven delen

De nieuwe elektrotechnische norm NEN 1010 bestaat in totaal uit ruim zevenhonderd pagina’s, verdeeld over zeven afzonderlijke delen. NEN publiceert ook een digitale versie, waarin het snel en gemakkelijk zoeken is. Bovendien worden alle komende veranderingen daar direct in doorgevoerd, zodat de norm altijd up-to-date blijft.

Zo’n tachtig procent van alle rubrieken in de nieuwe norm is veranderd. De norm bestaat nu voor meer dan negentig procent uit mondiale laagspanningseisen, waarover ook binnen de EU overeenstemming is bereikt. Plus een aantal specifiek Nederlandse aanvullingen. Dit brengt naast vele kleine veranderingen ook ingrijpende aanpassingen voor de elektrotechnische sector in ons land met zich mee. De meest ingrijpende daarvan heeft betrekking op de elektrotechniek in onder meer ziekenhuizen.

NEN 1010:2015 nl Elektrische installaties voor laagspanning – Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks is te koop bij NEN. Voor het boekwerk moet u € 360 neertellen, maar voor dit geld krijgt u wel de laatste stand der elektrotechniek. Steeds meer installaties en machines worden elektrisch aangedreven en moeten aan de Laagspanningsrichtlijn voldoen, dus is kennis van deze norm is een must.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven