Ga naar hoofdinhoud

Mobiele machines: de stap naar digitalisering

Autonome machines zijn de oplossing voor het verhogen van de productiviteit in de landbouw. Ze werken tot op de centimeter nauwkeurig - en dat doen ze altijd (foto's: B&R)

In onze gedachten zijn ze een onafscheidelijk duo – de boer en zijn tractor die de velden bewerken. Dit beeld van de traditionele landbouw zal aanzienlijk veranderen. Om de groeiende wereldbevolking voldoende te kunnen bevoorraden, blijven de boer en zijn tractor een team vormen, maar in de toekomst zal de machine in het veld alleen staan. Om de benodigde rekenkracht voor data-analyse en autonome processen te garanderen, biedt automatiseringsspecialist B&R een PC voor mobiele machines aan.

Autonome landbouwmachines kunnen tot op de centimeter nauwkeurig werken en doen dat altijd. Zelfs de beste agrariër of trekkerbestuurder kan niet aan deze eis van nauwkeurigheid voldoen en kan vooral deze prestatie niet urenlang volhouden. Een autonome machine kan dit wel. Daarom zijn deze onmisbaar voor de moderne landbouw.

Besparing van middelen

Landbouwers profiteren niet alleen van de nauwkeurigheid van autonome machines, maar ook van het zuinige gebruik van bepaalde stoffen in de landbouw. Meststoffen of pesticiden worden precies op de plant aangebracht en niet over een groot gebied verspreid. “Op deze manier kunnen boeren hun materiaalkosten laag houden en hun opbrengst verhogen omdat elke plant gericht wordt behandeld”, legt Stefan Taxer, Product Manager Mobile Automation bij B&R, uit.

Ook het milieu wordt beschermd. Machines kunnen ook moeilijke en tijdrovende taken overnemen, zoals het ploegen van velden of het wieden van onkruid. “Autonome machines helpen het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten in de landbouw tegen te gaan”, benadrukt Taxer. De machines nemen monotone taken over en ontlasten de arbeiders.

Verzamelen en evalueren van gegevens

Om autonome machines al deze processen te laten overnemen, hebben deze gegevens nodig, bijvoorbeeld van verschillende sensoren. Bovendien moeten ze deze gegevens ook kunnen verwerken: “Een hoog rekenvermogen is essentieel voor een autonome machine”, zegt Taxer. Eenvoudige besturingssystemen voor het automatiseren van machines volstaan niet meer.

Zogenaamde big-data-analyses zijn nodig om de productiviteit te verhogen. Als een autonome trekker bijvoorbeeld de mogelijkheid heeft om gegevens van weerstations te verkrijgen, kan hij uitrijden wanneer de beste weer- en werkomstandigheden op het veld heersen. Als er problemen te verwachten zijn als gevolg van een verandering in het weer, stopt de autonome machine automatisch en hervat het werk op eigen kracht zodra de weerssituatie verbetert.

PC voor mobiele machines

Om de benodigde rekenkracht voor data-analyse en autonome processen te garanderen, biedt de automatiseringsspecialist B&R een PC voor mobiele machines aan: “De PC heeft een Intel-processor die over een groot bereik schaalbaar is – van Celeron tot Core i7”, aldus Taxer. Het voordeel van de Intel-technologie ligt in de aanzienlijk hogere prestaties bij een lager stroomverbruik – al met al biedt de PC een maximale energie-efficiëntie.

“Er is momenteel geen vergelijkbaar product op de markt voor mobiele machines dat dit hoge niveau van rekenkracht en modulariteit in de compacte vorm van een PC biedt”, zegt Taxer. B&R kan putten uit de knowhow en ervaring van 40 jaar automatiserings- en pc-productie voor de industrie en stelt nu ook middelgrote machinefabrikanten van mobiele machines in staat om de stap naar digitalisering te zetten.

Communicatie via OPC UA en MQTT

Om machines in een netwerk op te nemen en met elkaar te laten communiceren, moeten ze gegevens uitwisselen. De maaidorser kan bijvoorbeeld de snelheid en de besturing van de trekker overnemen, waarbij de oplegger langszij wordt gereden, zodat de laadruimte optimaal wordt benut en er zo min mogelijk zaad wordt verspild. De machines gebruiken speciale protocollen om met elkaar te communiceren.

B&R biedt hiervoor de standaardprotocollen aan: OPC UA en MQTT. Ze maken een betrouwbare overdracht van gegevenspakketten mogelijk, zelfs als de netwerkverbinding slecht is of tijdelijk is onderbroken. “Of het nu gaat om hardware, software of een uniforme en open communicatiestandaard – met B&R als technologiepartner is moderne landbouw in de zin van Smart Farming zonder problemen mogelijk”, aldus Taxer.

Van het veld naar de cloud

De gegevens die door een autonome machine worden verzameld, kunnen worden gebruikt voor verschillende evaluaties, zoals vergelijkingen. Zo kan bijvoorbeeld de opbrengst van meerdere maaidorsers worden geanalyseerd. Er kan een optimalisatiepotentieel voor de volgende zaaiing of bemesting worden geïdentificeerd.

“De PC van B&R functioneert als een Edge Controller en maakt het mogelijk om gegevens van de machine naar de cloud over te brengen”, legt Taxer uit. De Edge Controller is een apparaat voor het verzamelen van grote hoeveelheden gegevens van verschillende machines. Het comprimeert deze gegevens en voegt ze samen voor opslag in de cloud.

Lees het complete artikel over de retrofit van de containerkraan in de nieuwe editie van Aandrijftechniek, naar keuze digitaal of in print.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven