Ga naar hoofdinhoud

In vijf stappen naar efficiënter energiebeleid met SMC

Met een vijfstappenplan helpt ondernemers hun energieverbruik en CO2-emmissie te beperken (foto: Paul Quaedvlieg).

Efficiënt omgaan met energie is van belang om de schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken. SMC zet zich in om in samenwerking met haar klanten tot energie-efficiënte oplossingen te komen die zowel het milieu minder belasten als de verbruikskosten verminderen. Een Europese campagne moet klanten bewust maken van vijf basisprincipes die leiden tot een duurzamer energiebeleid.

De aanpak helpt bedrijven ook om te voldoen aan het ISO 50001 Energiemanagementsysteem. Het bedrijf introduceert vijf uitgangspunten om energie-efficiëntie in productieprocessen te stimuleren:

  • Genereer alleen de energie die nodig is
  • Hergebruik de energie die wordt gegenereerd
  • Bewaak het energieverbruik
  • Gebruik alleen de noodzakelijke energie
  • Denk efficiënt over energie.

Met de campagne wil de onderneming bedrijven helpen zodat ze hetzelfde kunnen blijven doen met minder energie. Daarnaast wil ze dat bedrijven energie niet als vaste lasten zien, maar als een kostenpost die is te beheersen, in het voordeel van het bedrijf.

Naar efficiënter energiebeleid

Het optimaal genereren van energie is de eerste stap. SMC gaat uit van het principe dat ongebruikte energie de meest efficiënte vorm van energieverbruik is. De maatschappij moet oplossingen vinden om te voorkomen dat ze meer energie produceert dan ze nodig heeft. Tegelijkertijd moeten ze voldoende energie genereren om de prestaties te handhaven. Met eenvoudige veranderingen is al een groot verschil te maken, zoals het opwekken van vacuüm of het verminderen van de druk in persluchtsystemen.

Het tweede principe richt zich op het belang van het hergebruiken van energie, bijvoorbeeld door bij het genereren de warmte te gebruiken om water te verwarmen of door de vrijgekomen perslucht van pneumatische actuatoren te hergebruiken in de fabriek. Zoals producten worden gerecycled, kan dat ook met energie in industriële processen.

Alle vormen van energiebeheer moeten worden bewaakt (derde principe). Het toevoegen van druk- en flowsensoren in vloeistof- en gassystemen zorgt voor een bewuster energieverbruik, omdat er meer controle is wanneer energie wordt gebruikt en hoeveel. Zo wordt onverwachte verspilling of een fout in het proces zichtbaar. De resultaten geven inzicht in mogelijkheden om te verbeteren.

Het vierde uitgangspunt is bedoeld om klanten aan te moedigen alleen te gebruiken wat ze nodig hebben. Wanneer operators de juiste componenten engineeren en installeren, kan energie worden omgezet in kracht, zodat ze optimaal wordt benut.

Tot slot moedigt SMC bedrijven aan om efficiënt te denken. Een proactieve benadering van energie-efficiëntie leidt uiteindelijk tot een betere concurrentiepositie. Optimalisering van de bronnen zorgt voor meer productiviteit bij lagere kosten.

Duurzamere methodes

SMC wil samen met zijn klanten bereiken dat energie-efficiëntie bovenaan hun agenda staat. Door duurzamere methodes te zoeken, verlagen ze samen de wereldwijde vraag naar energie én de uitstoot van CO2. Klanten die de relatief eenvoudige stappen van SMC volgen, zien hun productieprocessen efficiënter worden. Zij verminderen verspilling en maken een verschil voor de toekomst.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven