Ga naar hoofdinhoud

Meer geld voor Nederlandse Digitaliseringsstrategie

AI kan een belangrijke basis zijn voor innovatie in zorg, energie, mobiliteit, landbouw, voeding, maakindustrie en onderwijs. (foto: Needpix)

Wil Nederland bij de digitale kop van Europa blijven, dan moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Het kabinet publiceerde vorige week de actualisatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

De Nederlandse digitaliseringstrategie vormt de basis voor een kabinetsbrede integrale aanpak op het gebied van digitalisering. Vorige week maakte het kabinet extra financiering voor kunstmatige intelligentie (AI) bekend. Ook geeft het kabinet een overzicht van andere investeringen in technologie, digitalisering van bedrijfsleven en overheid, digitale vaardigheden van Nederlanders en cyberveiligheid.

“Tijdens de coronacrisis hebben we dankzij digitalisering contact kunnen houden met elkaar en bijvoorbeeld thuis kunnen werken. Dat toont aan waarom de kabinetsambitie om hierin leidend te zijn zo belangrijk is voor consumenten en ondernemers. Daarom blijven we ook investeren. Bijvoorbeeld in AI waar kansen liggen om deze technologie op een verantwoorde manier te laten bijdragen aan onze maatschappij, aan banen en aan inkomsten, aldus staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

AI Coalitie

De in oktober gestarte Nederlandse AI Coalitie (inmiddels 350 bedrijven, kennisinstellingen en overheden waaronder het ministerie van EZK en maatschappelijke organisaties) krijgt een startimpuls van 23,5 miljoen euro van het kabinet voor onderzoek naar en het ontwikkelen van toepassingen. Deze publiek-private samenwerking heeft de Nederlandse aanpak van AI ontwikkeld en streeft naar een duale investering van twee miljard euro in zeven jaar. Het kabinet investeerde in 2019 al 64 miljoen euro in deze technologie en ambieert verdubbeling van het publieke deel.

digitalisering en virtual reality
Digitalisering van de industrie is essentieel voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. (foto: Pixnio)

Als mensen er op kunnen vertrouwen dat het zorgvuldig wordt ingezet, kan AI een belangrijke basis zijn voor innovatie in zorg, energie, mobiliteit, landbouw, voeding, maakindustrie en onderwijs. Daarom is onderzoek naar ethische, juridische en sociale aspecten voor het verantwoord toepassen van AI ook een belangrijk doel van deze coalitie.

Digitalisering

Digitalisering van de industrie is essentieel voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Inmiddels is het aantal zogenoemde smart industry fieldlabs gegroeid tot 45. Begin dit jaar is ook de zogenoemde Data Sharing Coalition van start gegaan. Meer dan twintig partijen uit verschillende sectoren werken aan afspraken die het delen van data tussen sectoren moet vergemakkelijken.

Het Nederlandse mkb maakt steeds meer gebruik van online verkoop en verdient daar meer aan: dit jaar voor het eerst boven het EU-gemiddelde voor digitaal zakendoen. Het kabinet ondersteunt kleinere bedrijven actief met kennis en financiële middelen om digitaal én cyberveilig te ondernemen.

Vaardigheden en dienstverlening

Digitale vaardigheden zijn belangrijk voor het benutten van de kansen van digitalisering en een leven lang ontwikkelen. Voor werkenden is vanaf dit jaar de SLIM-regeling in werking getreden. Hiermee kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen op de werkvloer.

Het is belangrijk dat ook de overheid verantwoord digitaliseert. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen in een digitale samenleving. Tegelijkertijd zet het kabinet in op nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven met het Innovatiebudget. Hiermee zijn inmiddels twintig projecten ondersteund die bijdragen aan maatschappelijke opgaven rondom AI, burgerparticipatie maar ook slimme mobiliteit.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven