Ga naar hoofdinhoud

Industriële productie groeit verder in 2016

Kabelproductie bij Lapp in Stuttgart (D): het aanbrengen van een kabelmantel (foto: Jeroen Aalberts)

De vooruitzichten voor de industrie in 2016 zijn gunstig volgens ABN Amro. De exportgroei blijft afhankelijk van mondiale economische ontwikkelingen. Ook trends in grondstofprijzen en valutaschommelingen spelen een nadrukkelijke rol.

De Nederlandse economie zal het komend jaar blijven groeien en dat is goed nieuws voor de conjunctuurgevoelige industriële sector. Naar verwachting zal de industriële productie de economische trend volgen en daarmee verder aantrekken. ABN Amro verwacht voor 2016 een productiegroei van 2,5 procent, aangezien de vraag naar industriële goederen en investeringsgoederen doorgaans toeneemt in een aantrekkende economie.

Ook de investeringsverwachtingen voor 2016 zijn gunstig, alhoewel de groei van de investeringen wel zal afvlakken. Het aantal faillissementen in de industrie is het afgelopen jaar sterk afgenomen. De verwachting is dat dit in 2016 nog verder zal afnemen. Ook de arbeidsmarkt voor de industrie blijft gunstig: het komende jaar zal het aantal reguliere banen toenemen.

Export Duitsland en China bepalend

De industrie staat er goed voor, maar er zijn wel onzekerheden. Zo kan een sterke afkoeling van de Chinese economie grote gevolgen hebben voor het mondiaal economisch klimaat. Vanwege het open karakter van de Nederlandse economie en de hoge exportintensiteit van de industrie, loopt de industriële sector dan een verhoogd risico. De export van industriële goederen is een belangrijke drijfveer voor groei in de sector.

In 2015 heeft de industrie deels geprofiteerd van de zwakkere euro, die de export naar met name de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en China stimuleerde. Nu de vraag vanuit China afzwakt, neemt de druk op exportgroei toe. Binnen de eurozone is Duitsland de belangrijkste handelspartner voor Nederland: circa 20 procent van de totale exportwaarde van industriële goederen gaat naar de oosterburen.

Ook de Duitse economie is afhankelijk van de Aziatische en met name Chinese vraag. Ondank de onrust vanuit China verwacht ABN Amro dat de economie in Duitsland met 2,0 procent zal groeien in 2016. De trends in de Duitse economie zijn van groot belang voor de Nederlandse industriële ondernemers. Zodra in Duitsland vertragingen zichtbaar worden, zal het niet lang duren voordat de industrie in Nederland ook met een afvlakking van de groei te maken zal krijgen.

Meer stabiliteit grondstofprijzen

Gedreven door de dalende trend in grondstofprijzen is de afzetprijs voor industriële producten in 2015 verder gedaald. De grondstofprijzen stonden met name onder druk door de mondiale overcapaciteit (zoals in olie, staal en aluminium), de sterkere dollar en een afnemend vertrouwen in de toekomstige metaalvraag vanuit China. Ook in 2016 spelen deze thema’s een belangrijke rol, alhoewel wij uitgaan van meer prijsstabiliteit in grondstofprijzen gedurende 2016. Dit zal zich direct doorvertalen in de prijzen voor industriële producten.

Voor de exportgroei is de industrie tevens afhankelijk van valutaschommelingen. Een zwakkere euro zal de export naar gebieden buiten de eurozone aanjagen. In de eerste helft van 2016 zal de euro ten opzichte van de dollar iets sterker terugvallen, met pariteit  (1 euro gelijk aan 1 dollar) als gevolg. De schommeling in valuta betekent een verhoogd risico voor bijvoorbeeld de transportmiddelenindustrie, omdat in deze branche veel van de grondstoffen worden verrekend in dollars. Een zwakkere euro betekent een stijging van grondstofkosten.

Voor de chemische industrie brengt een afzwakking van de euro ook enige verlichting. De export naar landen als Brazilië, de Verenigde Staten en China speelt hierbij een belangrijke rol. De aantrekkende woningmarkt is gunstig voor de meubelindustrie. Hierdoor groeide de productie in deze branche al met maar liefst 11,8 procent j-o-j tot en met oktober 2015. Ook het komend jaar zal de meubelindustrie groeien, maar niet zo sterk als het afgelopen jaar.

ABN Amro verwacht dat groei in de bouwsector een positief effect zal hebben op de productiegroei in de basismetaal-, metaalproducten-, elektrotechnische- en elektrische apparaten- en rubber- en kunststofindustrie.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven