Ga naar hoofdinhoud

Extra impuls voor grafeenonderzoek

Dertien internationale teams van wetenschappers ontvangen in totaal 9,9 miljoen euro van FLAG-ERA voor grafeenonderzoek (foto: FOM).

Dertien internationale teams van wetenschappers ontvangen in totaal 9,9 miljoen euro van FLAG-ERA, het Europese Flagship ERA-NET, voor onderzoek op het gebied van grafeen. De Stichting FOM financiert hierin drie projecten van Nederlandse onderzoekers: FOM-werkgroepleiders Bart van Wees (Rijksuniversiteit Groningen) en Rob Lammertink (Universiteit Twente), en onderzoeker Kees Flipse (TU Eindhoven).

Flipse en Van Wees krijgen financiering voor hun projecten in het Tailoring spin-interactions in graphene nanoribbons for ballistic fully spin-polarized devices (Tailspin) consortium. Lammertink krijgt een project gehonoreerd in het Nanofluidics and Ultrafiltration with Track Etched Graphene-Polymer Composite Membranes (Nu-Tegram) consortium. De totale bijdrage van de Stichting FOM aan deze drie projecten binnen ERA-NET is € 782.000.

Tailspin

Dit onderzoeksproject richt zich op het optimaal manipuleren van spininteracties in een grafeen nanostrip voor het ontwikkelen van devices met ballistisch en volledig spingepolariseerd ladingstransport. In dit Europese consortium werken vijf groepen samen: twee uit Duitsland, een uit Zweden en de groepen van Van Wees en Flipse uit Nederland.

Het combineren van de expertises van de groepen heeft als doel een nieuw spingepolariseerd ‘switching quantum device’ te ontwikkelen. De onderzoekers willen dit realiseren door via fundamenteel onderzoek epitaxiaal grafeen te manipuleren, door afstemming van de elektronische structuur en ultieme controle op atomaire schaal van de groei van nanostrips. Met de financiële steun kunnen de twee Nederlandse groepen elk een promovendus aanstellen voor vier jaar.

Nu-Tegram

Dit project kijkt naar nanofluidica en ultrafiltratie met geperforeerde grafeen-polymere composiete membranen. Dit consortium bestaat uit vijf partners: twee uit Duitsland, een uit Frankrijk, een uit Kroatië, en een uit Nederland, te weten de groep van Lammertink. Het hoofddoel van dit project is het bestuderen van vloeistoftransport door geperforeerde grafeenlagen.

De onderzoekers streven naar het ontwikkelen van grafeen-polymere composieten die aan specifieke etsprocessen worden blootgesteld. Met dit platform kunnen zij transport door deze grafeenlagen bestuderen, wat uiteindelijk de basis moet vormen voor de ontwikkeling van ultrafiltratie- en ionselectieve nanofiltratie-membranen. De Nederlandse groep kan een promovendus aanstellen die de transportmechanismen van vloeistoffen door deze geperforeerde grafeenlagen gaat bestuderen.

Grafeenonderzoek

Flag-ERA is het Europese ERA-NET van funding agencies dat de twee FET Flagships Graphene en Human Brain Project ondersteunt. In het najaar van 2014 organiseerde Flag-ERA een Europese transnationale call. De inbreng van FOM in deze call draagt bij aan de NWO-inzet voor de topsector HTSM. De gehonoreerde onderwerpen van de call zijn complementair aan het grafeenonderzoek binnen het Graphene FET Flagship. Het doel is om optimale aansluiting van het nationaal gefinancierde onderzoek te faciliteren.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven