Ga naar hoofdinhoud

Consortium ontwikkelt stresstest energietransitie Rotterdamse haven

Er wordt een adaptief simulatiemodel van het energiesysteem van de Rotterdamse haven ontwikkeld (foto: Paul Quaedvlieg)

Wat gaat er gebeuren met de markt voor aardgas, waterstof en elektriciteit in de toekomst? En direct gerelateerd daaraan: welke investeringen moeten nu worden gedaan om ervoor te zorgen dat de haven van Rotterdam straks de energie-infrastructuur heeft die daar zo effectief mogelijk op inspeelt?

Binnen het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam werkt een groot consortium aan een adaptief simulatiemodel van het energiesysteem van de Rotterdamse haven waarmee investeringsplannen voor grote hoeveelheden verschillende (toekomst)scenario’s kunnen worden geanalyseerd. Met dit zogenaamde stresstesten wordt inzicht verkregen in de toekomstbestendigheid van een investering over bijvoorbeeld tien of dertig jaar.

Consortium

Onlangs tekende het consortium, dat het gehele spectrum van de energie-infrastructuurmarkt bedekt, de overeenkomst voor het project Gridmaster project. Het consortium bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO. Het project zal tien maanden in beslag nemen.

Energietransitie

De energietransitie is volop in ontwikkeling en zal ook in de haven van Rotterdam leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur, die onder andere afhankelijk is van de bijdrage die wordt verwacht van bijvoorbeeld aardgas, waterstof en elektriciteit in de toekomst. De benodigde energie-infrastructuur hangt ook sterk af van ontwikkelingen in de haven zelf.

Tennet Energie
De energietransitie is volop in ontwikkeling en zal ook in de haven van Rotterdam leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur (foto: Tennet)

Omdat dit moeilijk te voorspellen is, is het lastig tot gedegen investeringsplannen te komen. Keuzes die nu gemaakt worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot onvoldoende infrastructuur of tot investeringen die onnodig blijken. Uitdaging is te komen tot zogenaamde adaptieve, robuuste investeringsplannen die toekomstbestending zijn.

Samenhang energie-infrastructuren

Daarnaast is het nodig om de verschillende energie-infrastructuren in samenhang te bekijken. De Gridmaster-methode moet leiden tot kansrijke geïntegreerde investeringsplannen voor de energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven; denk aan aardgas, waterstof en elektriciteit. De methode ondersteunt netbeheerders en stakeholders als overheden en bedrijven in de Rotterdamse haven. De consortiumpartners dragen elk vanuit hun eigen expertise bij aan de methode.

Simulatiemodel Rotterdamse haven

Wat het project uniek maakt, is dat een adaptief simulatiemodel van het energiesysteem van de Rotterdamse haven wordt ontwikkeld waarmee de performance van investeringsplannen voor grote hoeveelheden verschillende (toekomst)scenario’s kan worden geanalyseerd. Met dit zogenaamde stresstesten wordt inzicht verkregen in de toekomstbestendigheid van een investering over bijvoorbeeld tien of dertig jaar.

Openbaar computermodel

Bij de Gridmaster-methode wordt het integrale energiesysteem voor de komende decennia (2020 – 2050) in een computermodel omgezet. Alle instrumenten, modellen en resultaten die in het kader van het project worden gecreëerd, worden openbaar gemaakt.

Omdat het integrale energiesysteem in één gedigitaliseerd model is ondergebracht, biedt dit tevens veel onderzoeksmogelijkheden naar investeringen in andere delen van het energiesysteem, zoals de landelijke infrastructuur. Daar spelen immers vergelijkbare uitdagingen rond investeringen onder grote onzekerheid.

Bron: TU Delft

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven