Ga naar hoofdinhoud

Ampyx Power en NLR samen in alternatieve windenergie (video)

Ampyx Power en NLR bundelen hun krachten om samen een alternatieve vorm van windenergie te ontwikkelen (afbeeldingen: Ampyx Power).

Ampyx Power, ontwikkelaar van windenergietechnologie, en NLR hebben van de Topsector Energie-TKI Wind op Zee subsidie ontvangen. De subsidie is bedoeld voor het optimaliseren van het ontwerp van een vliegtuig dat wordt ingezet om op grote hoogte windenergie op te wekken. Met de subsidie wordt een nieuwe stap gezet om een Airborne Wind Energy Systeem (AWES) op te schalen naar een grootschalig megawatt-systeem.

Een dergelijk systeem kan met zijn relatief kleine omvang gebieden ontsluiten die nu wegens te hoge kosten of mindere windcondities niet in aanmerking komen voor windenergie, zoals gebieden ver landinwaarts of op diepe zee. Met één zo’n megawatt systeem kunnen in de toekomst 2000 huishoudens worden voorzien van groene stroom. Daarmee kan zo’n systeem naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldwijde energietransitie.

Ampyx AWES windenergie
AWES met een vliegtuig aan een kabel biedt toegang tot de hogere en krachtigere windstromen.

Alternatieve windenergie

Het AWES van Ampyx Power is een compact systeem dat gebruik maakt van de harde wind boven de 200 m hoogte. Een essentieel onderdeel van dit systeem is een vliegtuig dat met een kabel is verbonden met een lier die zich op een platform bevindt. Door het vliegtuig autonoom te laten opstijgen en hoog in de lucht patronen te laten vliegen wordt de kabel steeds uitgerold, waardoor de lier gaat draaien en als een dynamo stroom produceert.

Het onderzoek van NLR en Ampyx Power richt zich op de ontwikkeling van het vliegtuig voor AP4, de commerciële opvolger van het prototype AP3 dat momenteel wordt gebouwd door Ampyx Power. Martin Nagelsmit van NLR: “NLR brengt in dit gesubsidieerde onderzoek zijn expertise op het gebied van vliegtuigontwerp, aerodynamische eigenschappen en software ontwikkeling in. Uitgangspunt is dat het vliegtuig een aanzienlijke afmeting moet hebben en tegelijkertijd heel wendbaar moet zijn om zo effectief mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten energie op te opwekken.”

Ampyx Power AP3
Het AP3 Airborne Wind Energy Systeem (AWES) met een onderverdeling in verschillende subsystemen: vliegtuig, land- en lanceerplatform, lier met generator en kabel.

Vliegen vanaf platforms

De AP4 wordt ontwikkeld voor de vervangingsmarkt van de eerste generatie offshore windturbines in Europa, als deze aan het einde van hun levensduur zijn. De bestaande funderingen kunnen worden hergebruikt om platforms op te plaatsen. Vanaf dit platform kunnen vliegtuigen met een katapult worden gelanceerd en met behulp van de kabel ook weer landen voor bijvoorbeeld onderhoud of reparatie.

Het nieuwe systeem zal effectiever en stiller zijn dan de huidige windturbines, goedkoper zijn en minder onderhoud vergen. Omdat het tevens een klein en handzaam systeem is, zal het op veel plekken in de wereld kunnen worden ingezet. Dat kan zowel offshore, op bijvoorbeeld drijvende platforms, als onshore.

Bob Meijer is directeur van TKI Wind op Zee: “Onderzoek naar en ontwikkeling van toekomstige technologieën is van groot belang voor onze energietransitie. De resultaten van dit project brengen ons dichterbij nieuwe manieren van offshore energieopwekking. Dit soort ontwikkelingen biedt daarnaast veel kansen voor startups en innovatieve bedrijven.”

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven