Ga naar hoofdinhoud

Hannover Messe 2023: aandrijftechniek versnelt digitale transformatie

De Hannover Messe 2023 vindt plaats van 17 tot en met 21 april en heeft als centraal thema: Industriële transformatie (foto: Paul Quaedvlieg)

De Hannover Messe 2023 vindt plaats van 17 tot en met 21 april. Tijdens de beurs zullen de ongeveer 4.000 exposanten onder het centrale thema ‘Industriële transformatie – het verschil maken’ laten zien hoe verschillende industriële ecosystemen in elkaar grijpen en oplossingen bieden voor een klimaatneutrale en veerkrachtige productie. Bedrijven uit de machinebouw, de elektro- en digitale industrie als ook de energiesector sturen voortdurend aan op veranderingen om de CO2-uitstoot merkbaar en op grote schaal te verminderen.

Hoge energiekosten, verstoorde toeleveringsketens en stijgende grondstofprijzen blijven het bedrijfsleven voor nieuwe uitdagingen stellen. Om concurrerend te blijven, moeten bedrijven stappen ondernemen om hun efficiëntie te verhogen en hun energiekosten te beheersen wat zal leiden tot een vermindering van hun CO2-voetafdruk.

Digitalisering, waterstof en AI

“Op de komende Hannover Messe zullen we nieuwe producten en substantiële innovaties zien waarmee onze exposanten verschillende crises aanpakken. In april presenteren zij zeer specifieke oplossingen voor meer efficiëntie om de klimaatverandering tegen te gaan en om een CO2-neutrale productie mogelijk te maken. Digitalisering, kunstmatige intelligentie en waterstof spelen daarbij een prominente rol”, meldt Dr. Jochen Köckler, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Deutsche Messe. “Door hun hoge niveau van innovatie behoren bedrijven uit de sectoren aandrijftechniek (inclusief hydrauliek-pneumatiek) en besturingstechnologie traditioneel tot de grootste en meest duurzame aanjagers van innovatie op de beurs.”

Transformatie van aandrijftechniek

De transformatie van deze sectoren draait op volle toeren. Ondanks talrijke wereldwijde uitdagingen, boeken ze uitstekende economische resultaten. Innovativiteit en oplossingscompetentie plaatsen aandrijf- en hydrauliek-pneumatiek technologie in het hart van Industrie 4.0. Daarbij komen nog de kwesties van klimaatbescherming en efficiënt gebruik van resources, die geavanceerde technologieën vereisen om duurzame oplossingen te bieden. Vooral hier biedt digitalisering nieuwe, efficiënte en duurzame oplossingen voor klanten in beide industrieën.

Ondanks talrijke wereldwijde uitdagingen, boeken bedrijven uit aandrijftechniek en besturingstechniek uitstekende economische resultaten (foto: Paul Quaedvlieg)

Centrale bouwstenen machine

“Aandrijf-, hydraulische en pneumatische componenten zijn de centrale bouwstenen van machines, voor kracht en beweging. Daarnaast bieden ze met hun data toegevoegde waarde voor digitale diensten en zijn ze cruciaal voor de prestaties van producten van klanten. Dit is wat we zullen laten zien op de Hannover Messe,” benadrukt Hartmut Rauen, adjunct-directeur van de VDMA en verantwoordelijk voor Antriebstechnik und Fluidtechnik bij de VDMA. Tal van VDMA-lidbedrijven zullen praktische voorbeelden in de context van digitalisering en duurzaamheid belichten.

Meer inkomsten voor de industrie in 2022

De bedrijven gegroepeerd in de brancheverenigingen voor aandrijftechniek en hydrauliek-pneumatiek technologie kunnen terugkijken op een succesvol 2022. Aanhoudend hoge ordervolumes en zelfs orderachterstanden hebben geleid tot een industrieomzet van ongeveer 9,5 miljard euro in hydrauliek/pneumatiek en iets minder dan 18 miljard euro in aandrijftechniek, wat recordcijfers zijn. Ondanks moeilijke omstandigheden steeg de omzet in hydrauliek nominaal met meer dan 10 procent tot ongeveer 6,5 miljard euro in vergelijking met het toch al uitstekende voorgaande jaar. In de pneumatiek bedraagt de omzet iets meer dan 3 miljard euro, eveneens een nominale stijging van ongeveer 10 procent ten opzichte van 2021. De aandrijftechniek noteert op korte termijn een nominale omzetstijging van een kleine 12 procent.

Lichte stijging verwacht in 2023

De ontwikkelingen voor 2023 zijn moeilijk te voorspellen. De binnenkomende orders zwakten tegen het einde van vorig jaar enigszins af, hoewel ook rekening moet worden gehouden met het basiseffect van het zeer goede voorgaande jaar, waarbij ook de magazijnen van sommige klanten vol waren. Over het geheel genomen verwacht de Raad van Bestuur van de Fluid Power Association dit jaar een nominale omzetgroei van 2 procent voor de industrie (hydrauliek en pneumatiek beide + 2 procent). De Executive Board for Drive Technology verwacht een nominale stijging van 3 procent.

Uitdagingen blijven

De aanvoer van grondstoffen en energie, stijgende kosten, inflatie, een verstoorde de toeleveringsketen en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten blijven een last. Hoewel het dramatische beeld van problemen in de toeleveringsketens dat uit de flash-enquêtes van de VDMA naar voren kwam, geleidelijk lijkt af te nemen, blijft het een bepalende kwestie. Wat de uitdagingen betreft wordt dit alleen overtroffen door het tekort aan geschoolde technici, dat meer dan 80 procent van de bedrijven ziet als een existentieel probleem voor de toekomst. De VDMA zet zich hiervoor in met diverse initiatieven: de Young Talent Foundation, Talentmaschine (talentmaschine.de), de Tech Talents jong talent beurs, onderzoeksprojecten (bijvoorbeeld in het Fluid Power Research Fund of de Drive Technology Research Association) en tal van vakverenigingsspecifieke activiteiten.

Indonesië – potentieel voor de toekomst

Vanwege verschillende wereldwijde crises richten veel bedrijven hun strategie momenteel op China en de ASEAN-markten. Het partnerland van dit jaar, Indonesië, heeft tot nu toe een vrij kleine rol gespeeld als handelspartner voor de twee sectoren. In de sector van de hydrauliek-pneumatiek technologie bedraagt de export 20 miljoen euro (40e plaats op de exportranglijst) en in de aandrijftechniek 39 miljoen euro (44e plaats op de exportranglijst).

Veel potentie

Hier ligt echter een groot potentieel, vooral gezien het feit dat Indonesië het op drie na dichtstbevolkte land ter wereld is en rijk aan grondstoffen. Beide industrieën zijn van plan nieuwe markten buiten China aan te boren. Dit is vooral afhankelijk van hoe Indonesië er in de toekomst in slaagt een onafhankelijke machinebouwsector te ontwikkelen naast zijn landbouwindustrie, bouwindustrie en grondstoffenmarkt.

Uitgebreide VDMA digitaliseringsactiviteiten

Op het gebied van digitalisering is de Fluid Power Association een pionier, met de digital twin die in de managementschil is gecreëerd. Gegevens en informatie over de gehele levenscyclus zijn beschikbaar in een gestandaardiseerde, gestructureerde vorm die compatibel is met andere formaten bij alle fabrikanten. Submodellen met gegevens voor specifieke use cases sturen nieuwe bedrijfsmodellen aan. De resultaten, die zijn gepubliceerd op fluidtechnik40.de, zijn het resultaat van jarenlange standaardiseringsactiviteiten, die nog steeds met grote inzet worden gefaciliteerd door het personeel van de bij fluid power aangesloten bedrijven.

OPC UA

De Power Transmission Engineering Association ontwikkelt in een internationale Joint Working Group met medewerking van toonaangevende fabrikanten van aandrijftechniek OPC UA Companion Specifications voor de industrie. De eerste OPC UA Specification 40400-1 beschrijft een uniform informatiemodel voor de verticale integratie van aandrijfsystemen met het toepassingsgebied asset management. Daarnaast is de inhoud van het tweede deel van de OPC UA Companion Specification Powertrain (40400-2) reeds gedefinieerd.

VDMA-initiatieven

De activiteiten op het gebied van hydrauliek, pneumatiek en aandrijftechnologie worden geflankeerd door verschillende VDMA-initiatieven, bijvoorbeeld een initiatief met betrekking tot de OPC UA-interface-standaard, de mede door VDMA geïnitieerde alliantie “Industrial Digital Twin Association” (IDTA), de werkgroep “Wireless Communications for Machines” en het competentiecentrum “Industrial Security”, dat ook aanwezig is op de beurs. Met Manufacturing-X, het federatieve dataroom ecosysteem voor de verwerkende industrie, wordt nu ook de platformkloof gedicht. Zo helpt de VDMA het interoperabele systeemlandschap van intelligent verbonden Industrie 4.0 productiemethoden te realiseren.

Duurzaamheid blijft een belangrijk thema

In een onderzoek onder VDMA-leden is het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met klimaatgerelateerde vraagstukken in 2022 verdrievoudigd ten opzichte van 2019. Daarnaast zegt 71 procent van de ondervraagde bedrijven middelen te creëren om de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan. Aandrijf- en vloeistoftechnologiebedrijven dragen actief bij aan klimaatbescherming met prestatiemodules en slimme, efficiënte componenten en systemen.

VDMA Motion, Drive en Automation

VDMA Motion, Drive en Automation is op de Hannover Messe te vinden in Hal 6, A48 en A52:, samen met de Europese verenigingen CETOP en EUROTRANS. In Hal 6, B57: Op de groepsexpositie presenteren acht bedrijven uit de aandrijf- en hydrauliek-pneumatiek technologie innovatieve producten, innovaties en oplossingen.

Bekende namen

Tot de bedrijven op het gebied van hdyrauliek, pneumatiek- en aandrijftechniek die deelnemen aan de Hannover Messe behoren bekende namen als Baumüller, Elektra, Eurodrive, Flender, Neugart, Optibelt, RINGSPANN, R+W Antriebstechnik, SIT, Sumitomo en Wittenstein, alsmede Alfagomma, Balflex, Bosch Rexroth, Camozzi, Emerson, Festo, Hawe, Held Hydraulik, Hutchinson, MHA Zentgraf, Pneumax, PH Hydraulik Stauffenberg en Uniflex.

Terugblikken op Hannover Messe 2022? Lees het artikel Dit is Nederland op de Hannover Messe

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven