Ga naar hoofdinhoud

Veiligheidsgerelateerde machinebesturingssystemen

Op 1 januari 2012 hanteert de Europese Machinerichtlijn niet langer EN 954-1 als veiligheidsnorm voor machinebestu-ringen. Alle bedrijven die EN 954-1 gebruiken om overeenstemming met de richtlijnen aan te tonen, moeten moge-lijk hun conformiteitsverklaring her-zien. Met e uitgave ‘Veiligheidsgerela-teerde machinebesturingssystemen’ die Rockwell Automation uitgeeft, kunnen gebruikers de nieuwe normen toepas-sen en er hun voordeel mee doen.

De uitgave heeft een handzaam A5-formaat en biedt een overzicht van de vele aspecten van veiligheid, zoals internationale en re-gionale wet- en regelgeving, veiligheids-strategieën, risicobeoordeling, de structuur van veiligheidsgerelateerde besturingssystemen, systeemontwerp volgens de EN/IEC 62061 & de EN ISO 13849-1:2008 en toepassingsvoorbeelden, compleet met Sistema-berekeningen.

Gebruikers kunnen de gratis publicatie bij het bedrijf aanvragen of deze downloaden. ‘Veiligheidsgerelateerde machinebesturingssystemen’ bevat actuele informatie over de normen EN ISO 13849-1 en IEC/EN 62061. Daarnaast biedt het boek toepassingsvoorbeelden met berekeningen van het prestatieniveau, informatie over de principes van machineveiligheid en rele-vante normen, en methoden voor het implementeren van veiligheids-toepassingen.

Nog meer dienstverlening
Rockwell Automation biedt tal van diensten en oplossingen om haar klanten te helpen tijd te besparen en het uitvoeren van veiligheidsgerelateerde be-rekeningen te vereenvoudigen. Zo biedt men behalve dit handzame boek-werk bibliotheekbestanden aan die compatibel zijn met de tool Sistema (Sicherheit von Steuerungen an Maschinen). Met deze tool kunnen machinebouwers voor de veiligheidsgerelateerde onderdelen van het besturingssysteem van een machine het behaalde Performance Level (PL) berekenen conform EN ISO 13849-1.

Verder biedt de onderneming de nodige white papers en video’s op het gebied van veiligheid aan. Dit materiaal is gratis en kan worden gedownload via een speciale website over veiligheid.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven