Natuurconstante ook constant in sterk zwaartekrachtsveld