Inspectiesoftware met verplichte inspectievolgorde