Is ‘raxiale flux’ het ei van Columbus bij elektromotoren?