‘Internet der dingen’: seniorenhulp in een netwerk