Actieve koppeling vermindert trillingen bij schepen