Ga naar hoofdinhoud

Windenergie voor stroomvoorziening buiten het elektriciteitsnet

Een betrouwbaar elektriciteitsnetwerk levert 24 uur per dag stroom voor industrie, bedrijfsleven, huishoudens en communicatie. Maar dat net is niet overal beschikbaar. Binnen het BINE-project ‘kleine windenergie installatie voor netwerk- en eilandgebruik’ wordt gewerkt aan een nieuwe compacte installatie.

Zelfs in hoogontwikkelde landen – vooral bij uitgestrekte gebieden – bestaan er dunbevolkte oppervlakken zonder dekkend elektriciteitsnet, bijvoorbeeld in bergstreken. Ook in een landelijke omgeving van veel ontwikkelingslanden zou een basis stroomvoorziening voor ongeveer twee miljard mensen perspectieven openen. In deze omgeving biedt stroom uit windenergie-installaties een betrouwbare en economisch voordelige technologie.

De eisen van de ontwikkelaars in het BINE-project aan hun 5 kW installatie waren hoog: een lichte bouw, gemakkelijk verkrijgbaar, lang onderhoudsinterval en een optimale energieopbrengst. De installatie moest zonder speciale kennis zijn te bedienen en met geringe technische hulpmiddelen en met mankracht te bouwen. Ook moet de installatie bestand zijn tegen extreme klimatologische omstandigheden. De specifieke systeemprijs per kilowatt vermogen moet vergelijkbaar zijn aan die van grote installaties.

Prototype en proefserie
De ontworpen installatie is, dankzij het rotorconcept van met glasvezel versterkte, getrokken bladen en een ‘Stallregeling’ bestand tegen windsnelheden tot 65 m/s. De goed regelbare asynchrone generator functioneert ook in het deellastgebied. De installatie is gemakkelijk te integreren in kleine, lokale stroomnetten met decentrale opwekking door bijvoorbeeld dieselaggregaten of waterkrachtcentrale. Zulke systemen kunnen ook trapsgewijs worden uitgebreid.

De testen op de proefstand verliepen voor de nieuwe 5 kW installatie zo veelbelovend, dat inmiddels tien exemplaren van een proefserie voor een praktijkproef werden geïnstalleerd en wel op plaatsen met bijzondere klimatologische omstandigheden in Europa en Afrika.

De BINE Informationsdienst bevordert de uitwisseling van informatie en kennis uit het energieonderzoek naar de praktijk en werkt daarbij samen met veel bedrijven en onderzoeksinstellingen die in gesubsidieerde projecten efficiënte technologie en duurzame energie geschikt maken voor praktisch gebruik. BINE is een informatiedienst von het Fachinformationszentrum Karlsruhe en wordt gesubisideerd door het Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi).
Foto: William Vangheel, users.skynet.be/windmolens

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven