Ga naar hoofdinhoud

Vloeistofsamenstelling meten met warmte

In veel toepassingen is het noodzakelijk om de juiste samenstelling van vloei-stoffen te kennen. Onderzoekers aan de Lehrstuhl für Messtechnik van de Universität des Saarlandes hebben een sensor ontwikkeld, die de samenstelling van vloeistofmengsels van twee compo-nenten kan meten. Een mogelijke toe-passing zou in de auto-industrie kunnen liggen.

In de meettechniek is het nog steeds een groot probleem om de juiste verhouding bij twee gemengde vloeistoffen in verschillende toe-passingsgebieden vast te stellen. De band-breedte van de mogelijke toepassingen varieert daarbij van de verhouding tussen methanol en water bij brandstofcellen en de toepassing bij uitlaatgasnabehandeling tot aan het vaststellen van veront-reinigingen in levensmiddelen.

De onderzoekers aan de leerstoel voor meettechniek van hebben een sensor ontwikkeld die meet hoe de warmte in de te onderzoeken vloeistof zich verspreidt. Op deze manier kan men conclusies trekken over de mengverhouding van de beide vloeistoffen, want de warmte verspreidt zich afhankelijk van de onderlinge verhouding verschillend.


De sensor is niet groter dan een 2-euromunt en goedkoop te produceren. De automobielindustrie kan een toepassing worden. De kleine chip zit in de meetkamer op de voorgrond. (foto’s: Oliver Dietze)

Toepassing
De eenvoudige opbouw van de sensor maakt hem geschikt voor goedkope toepassingen. In principe bestaat hij slechts uit een dunne folie, een ver-warmingselement op de folie en wat simpele meetelektronica. Daarom is hij geschikt voor tweecomponenten mengsels zoals de ureum-water-oplos-singen voor de DNOx-katalysator, die bij moderne dieselmotoren wordt gebruikt voor uitlaatgasnabehandeling.

De katalysator zet een groot gedeelte van de gevaarlijke stikstofoxiden in de uitlaatgassen om in het ongevaarlijke bestanddelen stikstof en water. Om dit chemisch proces te bevorderen is een oplossing van water en ureum nodig, waarbij de mengverhouding ligt bij 32,5 % ureum en 67,5 % water. De in Saarbrücken ontwikkelde sensor zou deze samenstelling in het voer-tuig kunnen bewaken.

De ontwikkeling staat nog aan het begin en de meetnauwkeurigheid voor industriële toepassingen is nog niet voldoende. Maar daar wordt hard aan gewerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven