Ga naar hoofdinhoud

Vloeistofringvacuümpomp lost pompprobleem op

Carels Goes is producent van fruithoudende halffabrikaten voor bakkerijen en de zuivelindustrie. De geleiachtige producten worden geleverd in roestvast stalen vaten. Als deze retour komen van de klant bevatten ze altijd restanten van het product – en als de houdbaarheidsdatum is verstreken, zijn ze nog helemaal vol. De problemen die het bedrijf ondervond bij het reinigen van de vaten zijn overwonnen door ze met een vloeistofvacuümpomp leeg te zuigen.

Reiniging van de retour ontvangen vaten gebeurt in een vatenreinigingsinstallatie die het restproduct uit de vaten zuigt en het restant naar een centrale tank perst. Voor het transport van de vloeistof uit de spoelstraat naar de opslagtank zijn in de loop van tijd diverse pompen geïnstalleerd, maar in alle gevallen bleken die niet te voldoen. Door de hoge viscositeit en vreemde voorwerpen in het restproduct liep de ene pomp nog sneller vast dan de andere. Door de vele storingen trad er geregeld stagnering op in de vatenreiniging en de afvoer van het restproduct.

De problemen werden opgelost door het residu niet meer te verpompen, maar met een vacuümpomp af te zuigen. Om dat mogelijk te maken, werd de spoelruimte uitgerust met slangen die met een melkkoppeling aan de uitloop van de vaten werden aangesloten. In de slangen bevinden zich pneumatische afsluiters die op afstand zijn te openen. Zodra de afsluiter opengaat, stroomt de geleiachtige vloeistof naar een roestvast stalen verzameltank die geschikt is voor onderdruk en overdruk. Door de nieuwe installatie is nu ook aanvoer op een transportband mogelijk en vindt het afzuigen in een continu proces plaats.

Wegens zijn gunstige eigenschappen is gekozen voor een vloeistofringvacuümpomp van Induvac. Deze machines zijn solide geconstrueerd, bedrijfszeker en vrijwel ongevoelig voor verontreinigde media. Als een calamiteit optreedt en er gelei in de pomp terecht mocht komen, heeft een vloeistofringvacuüm daar niet van te lijden. Het nadeel van een enigszins ongunstiger energieverbruik weegt daar ruimschoots tegenop. Om al te grote verontreinigingen tegen te houden is in de aanzuigleiding voor de pomp wel een filter geplaatst.

 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven