Ga naar hoofdinhoud

Visualisatie via Wonderware InTouch

In 1986 begon de Provincie Groningen met het op afstand bedienen van 44 bruggen en 8 sluizen. Naar aanleiding van een aantal ongevallen heeft het college van Gedeputeerde Staten in 2004 bekeken hoe dit verminderd kon worden.

Pijnpunten:

 • Kwalitatief slechte videocamerabeelden.
 • Lage betrouwbaarheid verbinding.
 • Iedere brug had eigen PC, bij storingen lange opstarttijd.
 • Scherm en verbinding hadden lange vertragingstijden.
 • Doorlopende – dure- ISDN verbinding.
 • Cameraopstellingen gaven soms een overbelicht beeld door zonlichtweerkaatsing in het water.
 • Onvoldoende zicht vanaf de centrale post op de te bedienen objecten.
 • Niet bij alle bruggen waren omroepinstallaties.


Doelstelling was centralisatie van op afstand bedienbare, uniforme bediening van bruggen en sluizen voor een  80 bruggen en sluizen over vijf kanalen.
Dit resulteerde in de realisatie van het eerste project (foto: Telerex)

Het project Reitdiep
Het Reitdiep is een rivier die van de stad Groningen naar het Lauwersmeer loopt. Het omvat 10 op afstand bedienbare bruggen en sluizen. Voorheen gebruikte men een Scada pakket voor web-enable technieken en ISDN-verbindingen.
Dit systeem kampte met o.a. vertragingstijden in de real-time beeldweergave, lage opstarttijden, haperende bruggen en lange wachttijden voor passanten.

Oplossing:

Stap 1: Start aanleg open glasvezelring in Reitdiepgebied
Stap 2: Brugbediening via glasvezel
Stap 3: Camera´s en andere hardware vervangen, aanleg centraal omroepsysteem
Stap 4: Optimale visualisatie met Wonderware InTouch software

Voordelen:

 • Geen systeemstoringen
 • Haarscherpe beeldweergave door glasvezelkabel en ADSL verbinding zonder vertragingstijden.
 • Binnen de provinciegrenzen zijn alle brug- en sluisbesturingen onderling koppelbaar vanuit elk centraal punt.

Met de keuze voor Wonderware´s InTouch heeft de Provincie Groningen een solide basis gelegd voor centrale bediening van alle objecten binnen de provincie. Uiteindelijk zullen rond 27 bruggen en 2 centrale bedieningsposten aangesloten zijn op glasvezel voor centrale bediening.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven