Ga naar hoofdinhoud

Virtuele assistent helpt automobilisten

Knipperende waarschuwings-lampjes of onbekende knopjes zouden een automo-bilist kunnen storen. Met het op Avatar-gebaseerde Virtual Co-driver systeem (AviCoS) kunnen bestuurders onmiddellijk worden geïnfor-meerd en is het omslachtige zoeken in een handboek vervallen. Door het aanraken van knoppen en een spre-kende interface reageert het systeem geeft een virtuele assistent (de Avatar) specifieke informatie met betrekking tot het voertuig, ondersteund met foto’s en video’s. Het systeem werd ontwikkeld door de leerstoel voor bedrijfsinformatica van de TU München in samenwerking met Audi.

De Avatar wordt weergegeven op het standaard beeldscherm van de Audi multimedia interface. De virtuele figuur begrijpt volledige zinnen. Met behulp van kunstmatige intelligentie interpreteert het virtuele co-driver systeem de vraag van de inzittende en kan daarop in gesproken taal antwoorden. Aan-vullend worden foto’s en video’s afgespeeld. Avatar wijst tijdens het verkla-ren telkens op de relevante plaatsen in het beeldscherm.

Touch and tell
Een andere optie om met het AviCoS in contact te komen, behalve via spraak, is de ‘Touch & Tell Mode’. Als de bestuurder een specifieke bedie-ningsknop op het dashboard niet kent, raakt hij deze aan en geeft de avatar de basisinformatie. Daarmee kan spelenderwijs en snel kennis over de bedieningselementen binnen het voertuig worden verkregen. Dat kan zeer behulpzaam zijn bij voor de berijder een onbekend voertuig.


Behalve sneller is het gebruik van het AviCoS leuker.

In vergelijking met het opzoeken in de handleiding vindt de bestuurder het met AviCoS sneller. Over het algemeen biedt de virtuele passagier een gemakkelijk en interactieve toegang tot de multimediale informatie, die ver uitsteekt boven de informatiemogelijkheid in de gedrukte handleiding. Het systeem kan worden gebruikt zonder leerproces en maakt een snel over-zicht van de bediening van het voertuig mogelijk.

AviCoS is ook tijdens het rijden te gebruiken. Om de bestuurder niet af te leiden, wordt automatisch bij een toenemende snelheid allereerst de ani-matie en daarna de grafische optie uitgeschakeld. De op spraak gebaseerde communicatie met de avatar is altijd beschikbaar.

Taal als graadmeter
De interactie via spraak tussen bestuurder en voertuig wordt in de toekomst verder uitgebreid. De achterliggende visie is dat het systeem het welzijn van de bestuurder detecteert en zich daarop aanpast. Als AviCoS op grond van de toon en het spraakritme waarneemt dat de bestuurder gestreste is, dan reduceert het systeem de multimediale weergave in stappen en geeft bijvoorbeeld in eerste instantie geen animaties. Een ander systeem in de auto, zoals de navigatie, zou er ook bij betrokken kunnen worden, doordat het eerder en vaker de route aangeeft.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven