Ga naar hoofdinhoud

Veiligheidsprofiel voor EtherCAT

De huidige profielen voor aandrijvingen dekken aan de veiligheid gerelateerde functies niet af. Om deze tekortkoming op te heffen, wordt in de EtherCAT Technology Group (ETG) een veiligheidsaandrijfprofiel ontwikkeld. Hiermee kan de veiligheidsfunctionaliteit van via EtherCAT aangestuurde aandrijvingen met CiA402 (CANopen)- of Sercos-aandrijfprofiel leveranciersonafhankelijk worden geparametreerd en aangestuurd.

IEC 61800-5-2 definieert veiligheidsrelevante functies voor aandrijvingen. Met deze functies is een veilig stoppen van de aandrijving realiseerbaar, bijvoorbeeld Safe Torque Off (STO) of Safe Stop 2 (SS2), of een veilige bewaking van de beweging, bijvoorbeeld de veilig begrensde snelheid (SLS). Hierdoor kunnen gevaar stichtende bewegingen bij de inbedrijfname van een machine of bij een cyclisch handmatig ingrijpen worden vermeden of veilig begrensd.

Safety-over-EtherCAT

Het protocol Safety-over-EtherCAT (FSoE) is gespecificeerd voor de overdracht van veiligheidsrelevante berichten. Dit open protocol wordt gebruikt om de ingangsinformatie van uiteenlopende veiligheidssensoren (zoals lichtgordijnen en nooduitschakelaars) over te brengen op veiligheidslogica. Deze logica combineert uit de ingangsinformatie de commando’s voor de veilige uitgangen (bijvoorbeeld circuit breakers of veiligheidsrelevante aandrijvingen) en bestuurt daarmee de veiligheidsfunctie van de machine.

Voor de aansturing en configuratie van deze in de aandrijving geïntegreerde veiligheidsfuncties wordt in de ETG het Safety-over-EtherCAT-protocol uitgebreid met een veiligheidsrelevant apparaatprofiel voor aandrijvingen (Safety Drive Profile). Leunend op de functie die zijn gedefinieerd in IEC 61800-5-2 wordt een stuurwoord gespecificeerd dat de afzonderlijke activering van deze functies in de aandrijving mogelijk maakt. Elke functie wordt daarbij weergegeven via een bit in het stuurwoord. Of een veiligheidsfunctie in de aandrijving is ingeschakeld en binnen de grenzen blijft, wordt via het veilige statuswoord teruggemeld aan de bovenliggende logica.

De parametrering van de veiligheidsrelevante aandrijffuncties wordt eveneens gestandaardiseerd in het profiel. Typische implementaties van de (in de norm maar zeer algemeen geldende gedefinieerde) functies worden bekeken en de noodzakelijke parameters beschreven. Aldus ontstaat een catalogus van objecten en de gebruiker krijgt een uniform, implementatie- en leverancieronafhankelijk begrip van de achterliggende functie in de aandrijving.

Onafhankelijk

De definitie van een uniform stuur- en statuswoord maakt het de gebruiker mogelijk aandrijvingen van verschillende leveranciers op dezelfde manier te gebruiken via een veiligheidsbesturing. Daarmee wordt de veelheid aan functiebouwstenen in de verminderd en het gebruik vereenvoudigd.

De EtherCAT Technology Group streeft er naar de benutting van Safety Drive Profiles – die vanaf de opbouw onafhankelijk is van het gebruikere veiligheidsbussysteem – ook beschikbaar te stellen aan andere geïnteresseerde organisaties respectievelijk technologieën.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven