Ga naar hoofdinhoud

Veilig werken aan e-voertuigen

Met de introductie van elektrisch aangedreven voertuigen doen nieuwe technologieën hun intrede in de automobiel-branche. Aan deze technologieën zijn ook nieuwe risico’s verbonden, die bij ondeskundig handelen tot ernstige schade en letsel kunnen leiden. Eén van die nieuwe risico’s is de aanwezigheid van gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden Volts. Normontwerp NEN 9140 geeft voorschriften hoe ook niet-elektrotechnici bij het werken aan dergelijke voertuigen hier veilig mee om kunnen gaan.

NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties’ staat reeds vele jaren voor veilig werken aan elektrische installaties en met elektrische gereedschappen. Met name binnen de elektrobranche wordt hier gebruik van gemaakt om invulling te geven aan de ARBO-wetgeving betreffende elektrische veiligheid van werknemers. Speciaal voor het werken aan elektrische voertuigen is er nu een branche-specifieke afgeleide norm gemaakt: NEN 9140 ‘Veilig werken aan e-voertuigen’. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de “vertaling” van de elektrotechnische vakpraktijk naar de praktijk binnen de automobiel-branche.

Deze norm kan gebruikt worden door onder andere autoreparatie- en onderhoudsbedrijven, schadeherstelbedrijven, bergingsbedrijven en ook hulpverleningsinstanties. Met NEN 9140 kunnen belanghebbenden de werkprocessen zodanig inrichten dat zij voldoen aan de “ARBO-zorgplicht” als werkgever betreffende de elektrische veiligheid bij het werken aan e-voertuigen.

Deze norm is opgesteld door een brede groep belanghebbenden en deskundigen, in samenwerking met en onder de eindverantwoordelijkheid van de elektrotechnische normcommissie NEC 623 “werkvoorschriften”.

Commentaar indienen
NEN 9140 is gepubliceerd als ontwerp. Tot 15 september 2013 kunnen belanghebbenden via www.normontwerpen.nen.nl commentaar geven. Commentaar indienen via deze site is kosteloos. Deze input wordt gebruikt om tot de definitieve uitgave van de norm te komen.
 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven