Ga naar hoofdinhoud

Trein op koolzaadolie

Treinen en binnenvaartsche-pen zouden in de toekomst moeten gaan rijden op inheemse koolzaadolie. Ten-minste, dat is het gemeen-schappelijke onderzoeksdoel van het Institut für Kolben-maschinen (IFKM) van het Karlsruher Institut für Tech-nologie en het Technologie- und Förderzentrum (TFZ) in Straubing. Met koolzaadolie is het mogelijk om de schadelijke uitstoot van broeikasgassen te beperken zonder de voedings- of voerproductie te beconcurreren.

Bij een glazen proefopstelling onder hoge druk zagen de onderzoekers van IFKM hoe de fijnste druppeltjes koolzaadolie verdampten en zich vermeng-den met de verbrandingslucht en hoe ze dit proces konden optimaliseren. Dit is voorwaarde om een zo groot mogelijk deel van de in de brandstof aanwezige energie om te zetten in motorvermogen, waardoor de schadelijk uitstoot het laagste is.

In de komende jaren zullen ze de onderzoeken voortzetten met echte motoren in locomotieven en binnenvaartschepen. Het gaat daarbij om moderne dieselmotoren, waarvan het injectiesysteem speciaal is afgesteld op koolzaadolie. De wetenschappers van IFKM werken daarin nauw samen met de onderzoekers van TFZ, die zich vooral bezig houden met de brandstofkwaliteit. 

Vooruitzichten
Het gebruik van koolzaadolie is op dit moment al een reële mogelijkheid om de door de mens veroorzaakte kooldioxide emissies te verminderen. Bio-brandstoffen leveren bij de verbranding ongeveer evenveel CO2 als de planten tijdens de groei uit de atmosfeer hebben opgenomen. Als het verbouwen, de verwerking en de transport in de berekening worden meegenomen, dan bespaart volgens DIN 51605 gekwalificeerde raapolie in vergelijking met diesel tenminste 57 % broeikasgas.

Op de Duitse landbouwgronden kunnen bij een uitgekiende oogstvolgorde voldoende planten worden verbouwd om circa 10% van het totale verbruik aan fossiele dieselbrandstof in Duitsland te vervangen. Dit is de reden, dat de wetenschappers bij de koolzaadolie vooral de toepassing in trein, bin-nenvaart en landbouw op het oog hebben. Bovendien is de soort motoren, die moet worden aangepast, te overzien en kan men er voor zorgen dat deze motoren steeds de juiste brandstof krijgen.

Het gebruik van zuivere biobrandstoffen in bewust gekozen toepassingen zou in de toekomst nog meer aandacht moeten krijgen. Te gelijkertijd dient het brandstofverbruik te dalen. Alleen op die manier zijn de klimaatdoel-stellingen te realiseren volgens de onderzoekers.

Ondersteuning
Het project wordt gefinancierd door de Deutsche Bundesstiftung Umwelt en ondersteund door diverse motoren- en toeleveringsbedrijven en poten-tiële gebruikers. Het verbouwen van koolzaadolie en de verwerking tot brandstof voldoet aan de eisen van de Duitse duurzaamheidsregeling. Bij de productie van de brandstof ontstaan ook waardevolle eiwitvoeders, die geïmporteerde soja kunnen vervangen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven