Ga naar hoofdinhoud

Toerentalgeregelde aandrijvingen voor een Ex-omgeving

Motoren in ‘verhoogde veiligheid’ zijn voor toepassingen in een explosiegevaarlijke omgeving een goedkoop alternatief voor drukvaste uitvoeringen. De keerzijde van de medaille: als de motor met frequentieregelaar wordt aangedreven, geldt de Ex-toelating vaak alleen voor een exact gedefinieerde combinatie. Als de gebruiker aanpassingen of wijzigingen doorvoert, komt de toelating te vervallen.

Tot nu toe werden de mogelijke gevaren van Ex e-motoren bij gebruik met frequentieregelaars beheerst door alleen een vaste combinatie van motor en regelaar toe te laten. Iedere verandering aan de frequentieregelaar of Ex e-motor leidt tot het vervallen van de toelating. Deze vaste combinatie is in de praktijk niet handig. Dat maakt de uitvoering star, want zelfs de kleinste aanpassingen aan de frequentieregelaar zijn niet toegestaan.

Randvoorwaarden
De Physikalisch Technische Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) en SEW-Eurodrive hebben in 2006 samen de randvoorwaarden opgesteld die aangehouden moeten worden om de Ex e-motoren van SEW-Eurodrive onafhankelijk van de frequentieregelaar van ditzelfde merk te kunnen toelaten. Hierin is beschreven aan welke voorwaarden SEW frequentieregelaars moeten voldoen om samen met SEW Ex e-motoren te mogen worden ingezet. De vier kritieke elementen van de extra opwarming werden onafhankelijk van elkaar geanalyseerd en in samenhang gebracht. Dit zijn: verminderde koeling op basis van verlaagd motortoerental, niet-sinusvormige spanningen, rotorblokkering of motorstilstand en tenslotte magnetische over- of onderverzadiging.

Beperkingen gedefinieerd
Er wordt rekening gehouden met de verminderde koeling bij lagere toerentallen door de motor ten opzichte van bedrijf op netvoeding alleen gereduceerde belastingen toe te staan. Deze beperkingen zijn gedefinieerd aan de hand van enkele hoekpunten en maken deel uit van de toelating. De niet-sinusvormige spanningen kunnen op twee manieren worden beheerst: óf de belasting wordt verder gereduceerd óf er wordt een filter toegepast dat de niet-sinusvormige spanning omvormt tot een sinusvormige spanning. Filters hebben een directe invloed op de motorklemspanning omdat zij de beschikbare spanning in de amplitude reduceren.

 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven