Ga naar hoofdinhoud

Stroom uit de printer

Het aandeel van fotovoltaïsche vormen in de energieopwekking groeit continu. De organische variant heeft een groot eco-nomisch potentieel, omdat dit soort zonnecellen op basis van polymeren goedkoop met conventionele druktech-nologie industrieel op grote schaal kunnen worden vervaardigd. Op 16 september wordt in Würzburg de eerste internationale conferentie ‘Organische Photovoltaik’ georganiseerd.

Het aandeel van fotovoltaïsche zonne-energie stijgt wereldwijd continu. Duitsland wordt beschouwd als internationale pionier en leider in de technologie, niet alleen vanwege de wet hernieuwbare energieën (EEG), die de afge-lopen jaren heeft geleid tot een ware hausse van zonnepanelen op Duitse daken.

De jongste en nog relatief onbekende technologie voor het opwekken van zonne-energie is de organische fotovoltaïek. Experts onderschrijven het economische belang hiervan omdat de zonnecellen op basis van organische polymeren (kunststoffen) met de juiste aangepaste technologie industrieel op grote schaal kunnen worden vervaardigd. Bovendien zorgt het gemakke-lijke aanbrengen van de dunne, lichte, buigzame en in kleur variabele kunststofmodulen voor veel esthetische mogelijkheden en design. De toe-passingen lopen van afrolbare laadstations voor elektrische apparaten en energie opwekkende kleding of autodaken tot aan het bekleden van gevel-platen voor gebouwen.

Conferentie

Op de eerste internationale conferentie wordt geroganiseerd door Bayern Innovativ. Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan

  • de fysische basisprincipes van de organische fotovoltaïek
  • technologische vereisten voor de productie en toepassing
  • de invloed van de grondstoffen (kunststoffen, nanomaterialen, kleur-stoffen)
  • uitdagingen voor het procestechniek
  • reeds bereikte resultaten.

De conferentie biedt de deelnemers aan de tentoonstelling mogelijkheden om brancheoverschrijdende contacten te leggen in de keten van de orga-nische fotovoltaïek, van grondstof via productie tot toepassing van de module. Er worden meer dan 200 deelnemers uit binnen- en buitenland verwacht.

Doelgroep van het branche overschrijdende congres zijn de experts uit de fotovoltaïek, vertegenwoordigers van ondernemingen en onderzoeksin-stellingen op het gebied van gedrukte elektronica, nanotechnologie, poly-merenelektronica, halfgeleidertechnologie, chemische industrie, folieproductie, printers, productmanagers en architecten. Het symposium biedt deze kring een platform voor het uitwisselen van informatie van hun ervaringen en het initiëren van samenwerking voor toekomstige projecten.

De conferentie “Organische Photovoltaik” wordt ondersteund door de Bayern Innovativ, het Bayerischen Zentrum für angewandte Energiefor-schung (ZAE Bayern) en het Bayerische Staatsministerium für Wirt-schaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven