Ga naar hoofdinhoud

Specificaties PLCopen verder uitgebreid

De suite Motion Control specifi-caties van PLCopen is uitgebreid met de release van de delen 5 en 6, die nieuwe gebieden van het gebruik toevoegen. Deel 5 stelt gebruikers in staat specifieke homing procedures te creëren door het combineren van gehar-moniseerde functionaliteiten. Met deel 6 wordt een nieuwe applicatiegebied toegevoegd: hydrauliek. Verder is de organisatie bezig met de verdere ontwikkeling van de XML specificatie en de connectiviteit met MES, dit laatste in samenwerking met de OPC Foundation.

Met de release van deel 6 is het gebruiksgemak van de PLCopen Motion Control nu ook beschikbaar voor een discipline waar nog geen harmonisatie in de ontwikkel-omgeving mogelijk was. Met dit deel zijn Ook elektrische en hydraulische systemen samen te voegen in software-omgevingen, waardoor een geharmoniseerde ‘look en feel’ ontstaat.

De release van de eerste specificatie van PLCopen Motion Control dateert alweer van november 2001. Feedback van leveranciers en gebruikers resulteerde in versie 1.1 in 2005. Datzelfde jaar werd ook de eerste release van deel 2 (Uitbreidingen) gepubliceerd. Dit jaar werden beide delen geïntegreerd in de versie 2.0, waaraan ook nieuwe functionaliteiten werden toegevoegd.

XML-specificatie
Hoewel deze specificatie misschien niet op de voorgrond staat van de PLCopen activiteiten, is het XML-schema (zie boven) zoals dat is gecreëerd ‘still going strong’ en niet alleen via AutomationML. Veel machinebouwers moeten hun verschillende software tools integreren in hun hele automatiseringproject. Ver-schillende tools voldoen aan verschillende eisen, ondersteunen verschillende aspecten van het project te en dienen behoeften van verschillende mensen. Projecten worden noodgedwongen samengesteld uit verschillende bronnen, zoals I/O-lijsten, lay-out tools, speciale configuratietools, specificatie- en projecttools.

De behoefte aan ondersteuning producten binnen de XML-specificatie groeit. Een aantal cruciale bedrijven ondersteunen de nieuwste versie van deze specificatie of staan op het punt om dit te doen:

  • 3S (Smart System Solutions) ondersteunt binnen CoDeSys de specificatie sinds juli 2011 met versie SP4 voor Structured Text, FBD en de meeste van hun IO-configuratie. SFC zal begin volgend jaar volgen terwijl Ladder in uit-voering is.
  • Logi.cals ondersteunt binnen logi.CAD v1.x en v2.01 voor export en v1.x voor de invoer. Met logi.DOC worden van v1.x en v2.01 voor export en v1.x voor import ondersteund, terwijl logi.SIL v2.01 ondersteunt.
  • KW-software ondersteunt sinds 2007 PLCopen XML voor alle talen voor zowel import als export met de Multiprog producten. Ondersteuning voor Versie 2.01 zal worden opgenomen in de loop van het nieuwe product releases in 2012.

Met PLCopen XML ondersteund in de producten van deze softwareleveranciers zal het aantal ondersteunde leveranciers groter worden en en daarmee zal een kriti-sche massa worden bereikt.

Connectiviteit met MES
PLCopen en OPC Foundation werken samen aan Manufacturing Execution System (MES) connectiviteit. Deze wordt gedefinieerd als de integratie van machine- en procesgegevens met MES op basis van OPC UA en PLCopen. Ook organisaties als VDMA en ZVEI en grote aanbieders als SAP ondersteunen dit initiatief. Naar ver-wachting zullen op korte termijn ook belangrijke spelers uit de controllermarkt en aanbieders van MES zich bij de groep aansluiten.

Voor MES-connectiviteit zijn twee aspecten van essentieel belang:

  • hoe vindt de communicatie plaats? Toepassing van internationale communi-catiestandaarden leidt tot uniforme toegangsmechanismen voor apparatuur van verschillende leveranciers en voor de communicatie tussen de apparaten. Dit vergemakkelijkt de interoperabiliteit en maakt de communicatie efficiënter. Veiligheidsconcepten en autorisatie-mechanismen spelen ook een belangrijke rol, met name in een MES context
  • wat wordt er gecommuniceerd? Belangrijk is niet alleen de specificatie, wat procesdata en gemeten waarden betekenen en hoe ze worden gebruikt voor de berekening. Overwegingen zijn ook hoe ze moeten worden bepaald en welke specifieke bronnen deze waarden verstrekken. Het doel is het creëren van een gemeenschappelijk en geïntegreerd inzicht in de uitgewisselde informatie.

De gezamenlijke werkgroep richt zich op twee hoofdthema’s: definitie van commu-nicatie-mechanismen via OPC UA voor de MES-integratie en definitie van de semantiek voor de MES-integratie.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven