Ga naar hoofdinhoud

Specialisten praten over reinheid hydrauliek

Persen, walsen, gereed-schapswerktuigen, kranen voor de baggerindustrie zijn slechts enkele voorbeelden waar een hydraulisch sys-teem verantwoordelijk is voor de aandrijving, bestu-ring of regeling. Een derge-lijk systeem kent één grote natuurlijke vijand. Vervui-ling kan worden voorkomen door het gebruik van filters. AT-Aandrijftechniek bracht een aantal partijen samen voor een discussie over ontwikkelingen op dit gebied.

De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van hydraulische aandrijvingen, besturingen en regelingen staan of vallen met een optimale conditionering van de vloeistof. Vervuiling in hydraulische systemen veroorzaakt 80 tot 90% van alle systeemstoringen maar ook schade aan installaties en appa-ratuur.

Voorkomen is beter
Al in de ontwerpfase moet daarom worden bedacht hoe vervuiling tijdens transport, productie en gebruik zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Helaas zijn filters niet voor alles geschikt en zijn er voor sommige situaties andere oplossingen denkbaar. Zo kunnen magneten met name bij calami-teiten snel en effectief metaaldeeltjes verwijderen.

Het is belangrijker en beter om in een vroeg stadium vervuiling te voor-komen. De systeembouwer moet bijvoorbeeld zijn systeem zodanig ontwerpen en bouwen dat de juiste reinheid kan worden gerealiseerd. Ook leidingwerk moet tot een bepaalde reinheidsklasse wordt gespoeld. Met olie (bij)vullen moet gebeuren via een filter.

De automobielindustrie ging als eerste meer aandacht ging besteden aan de reinheid van componenten. Dat voorbeeld wordt gevolgd door andere gro-tere bedrijven en door leveranciers. Wanneer componenten tot systemen worden samengesteld, wordt veelal echter weer onreinheid geïntroduceerd. Componenten moeten zo schoon mogelijk worden gemonteerd waarna het complete systeem kan worden gemeten en gespoeld. Dat spoelen kan bij grotere projecten echter wel even duren. Het is dan zaak om bij de voor-bereidingen op en planning van een hydraulisch systeem tijd in te ruimen voor het spoelen.

Water
Water is een serieuze vervuiler van hydraulische systemen. Water kan in rusttoestand corrosie veroorzaken en zorgt voor snellere veroudering van de vloeistof. Gelukkig is water in hydraulische systemen online te meten maar wordt nog maar weinig toegepast. Gebruikers kunnen online meten nog niet automatisch vertalen naar voordelen voor het eigen bedrijf.

Voor het verwijderen van water is er een aantal mogelijkheden. De simpelste methode is aftappen. Daarnaast zijn er absorberende filters, separatoren en vacuümcleaners.

Het volledig artikel vindt u in het juni-nummer van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven