Ga naar hoofdinhoud

Sensor-radionetwerk helpt bij rampenoefening

In het onderzoeksproject MANET (Katastrophen-management mit Autonomen Vernetzten Sensoren) is een fijnmazig radionetwerk voor rampenbestrijding ontwik-keld, dat zichzelf opbouwt en configureert. De nieuwe techniek biedt grote verbe-teringen ten opzichte van de tot nog toe gebruikelijke papieren en mondelinge informatieverzameling, -verwerking en -overdracht. Omdat alle beschikbare informatie binnen de kortste tijd radiografisch beschikbaar wordt gesteld, is vooral in de eerste fase van een massaal aanbod van slachtoffers een snelle beoordeling van de situatie mogelijk.

Sensoren die zichzelf in een netwerk plaatsen vormen een grote vooruitgang bij het beheersen van gebeurtenissen met grote schades en talrijke slachtoffers. Een grote rampenoefening met circa 300 deelnemers in Düren aan het einde van het driejarig onderzoeksproject MANET heeft dat bewezen.


Bij het project MANET werden alle medische maatregelen ingevoerd op een tablet-PC. De patiëntenknooppunten sturen de data direct het autonome Zigbee-netwerk op. (Foto’s: Institut für Rettungswesen und Gefahrenabwehr, FH Köln)

Samenwerkingsverband
De samenwerkingspartners van het onderzoeksproject zijn het Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr (IRG) van de Fachhoch-schule Köln, het Forschungszentrum Informatik (FZI) in Karlsruhe (dat coördinator is van het project) en de firma’s Vomatec, Kontron Embedded Computers en Amber Wireless.

Omdat alle beschikbare informatie binnen de kortste tijd radiografisch beschikbaar kwam, was vooral in de eerste fase van het aanbod van een groot aantal slachtoffers, een snelle beoordeling van de situatie mogelijk. Met behulp van de door FZI in samenwerking met Amber Wireless ontwikkelde sensornetwerken werd niet alleen de informatie over de situatie (aantal, soort verwonding en de verdeling van de gewonden) in een realtime opgenomen en verzonden.

Door geïntegreerde vitaliteitssensoren zouden bovendien kritische toestanden van slachtoffers kunnen worden herkend. Bovendien maakt de in het netwerk geïntegreerde lokaliseringscomponent plaatsbepaling van de betrokkenen mogelijk. Wel stelt het scenario, op grond van de vele sensorknooppunten en de hoge dynamiek, extreme eisen aan de radio-technologie.

Hardware en software
Vomatec ontwikkelde de software die heeft bijdragen tot een efficiëntere verzorging van de patiënten bij rampen en verkeersongevallen. Onder leiding van dit bedrijf werd de software voor de apparatuur van de reddingsteams (tablet-PC) en voor de visualisering van de situatie voor het commando geprogrammeerd. Het vastleggen van de onderlinge communicatie gebeurde samen met Amber Wireless. De technologie voor de patiëntenknooppunten werd ontwikkeld door Amber Wireless en FZI.

Conform het eisenpakket van de projectpartners heeft Kontron Embedded Computers tablet-PC’s samengesteld. In het kader van de oefening zijn verschillende prototypes met succes gebruikt. De op de ZigBee-standaard (radionetwerk standaard voor korte afstanden) gebaseerde radiotechno-logie, toegesneden op de buitengewone eisen in de omgeving van een inzet, is geleverd door Amber. Bij deze radiotechnologie vormen alle aan de patiënten aangebrachte knooppunten zelfstandig een netwerk met een van tevoren gedefinieerd referentieknooppunt en apparatuur van de reddingsteams van Kontron.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven