Ga naar hoofdinhoud

Seminar aandrijfsystemen voor windmolens

Vooral bij de installaties in de hogere vermogensklassen treden bij windenergie-installaties telkens weer storingen en gevallen van schade op in diverse delen van de aandrijflijn (tandwielkasten, koppelingen, lagers). Dit soort storingen was tot nog toe in aandrijflijnen van gelijke grootte bij andere toepassingen en industrietakken (bijvoorbeeld zware walsaandrijvingen) niet bekend. Een seminar van de RWTH pakt de problematiek aan.

Een belangrijke oorzaak is de dragende uitvoering van de windenergie-installatie, bestaande uit een toren en een gondel die elastisch zijn uitgevoerd. In combinatie met de rotor ontstaat een trillingsgevoelig systeem. Ook de snelle groei van de branche in de laatste jaren is een duidelijk probleem, omdat nauwelijks bedrijfservaring kon worden opgedaan met dergelijke grote installaties. Hoe groter en daarmee economischer de installaties worden, des te duidelijker vallen storingen en schades in diverse onderdelen van de aandrijflijn op.

Seminar

Een prangende vraag naar een verbetering van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van grote technische windenergiesystemen staat in het middelpunt van een tweedaagse seminar “Antriebsstränge in Windenergieanlagen”. Het seminar wordt gehouden in het Essener Haus der Technik op 11 en 12 maart 2009.

Onder leiding van Prof. Dr.-Ing. Berthold Schlecht van Institut für Maschinenelemente und Maschinenkonstruktion van de TU Dresden zal een aantal voorstellen voor oplossingen worden aangedragen. Uitgaande van het actuele overzicht aan schades wordt gediscussieerd over de belastbaarheid van aparte constructieonderdelen en moderne procedures voor de diagnose bij trillingen tijdens het bedrijf. Nieuwe concepten voor de aandrijving ronden de bijeenkomst af.

Omdat techniek en economie nergens zo nauw zijn verbonden als bij windmolens richt het seminar zich niet alleen tot ontwerpers en constructeurs maar ook tot medewerkers van de eindgebruikers, verzekeringen, banken en experts. Het uitgebreide programma kunt u vinden op de website van het Haus der Techniek. (foto: Siemens)

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven