Ga naar hoofdinhoud

Robot krijgt kunstmatige huid

De robot wordt geschikt voor de salon. Na lange tijd in fabrieken achter een stalen hek te zijn verbannen, veroveren ze nu een nieuwe positie in bijvoorbeeld de huishouding of de verpleging. Een gevoe-lig sensorsysteem, dat in de vloerbedek-king kan worden geïntegreerd of als de kunstmatige huid direct op robots kan worden aangebracht, zorgt voor nood-zakelijke veiligheid.

Als iemand de servicerobot per ongeluk aan-stoot, stopt deze onmiddellijk zijn bewegingen. Dit wordt mogelijk door de kunstmatige huid op de oppervlakte van de robot. Die is gemaakt van geleidende schuimstof, textiel en een intelligent stukje elektronica bestaande uit sensoren, die waarnemen waar contact is en die ook het onderscheid maken tussen zachte en harde contacten. Personen worden onmiddellijk waargenomen.

Opbouw
In de huid zitten sensorcellen, waarvan de vorm en grootte afhankelijk van de toepassing kan variëren. Hoe groter het aantal sensoren, des te nauw-keuriger het aanrakingspunt kan worden vastgesteld. Een controller verwerkt de meetwaarden en geeft die door aan de robot of aan een andere computer, machine of productie-installatie.

Onderzoekers van het Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) hebben het sensorsysteem in 2008 ontworpen voor de assistentenrobot LISA en er octrooi op aangevraagd. De opdracht van LISA was, om in een biotechnisch laboratorium broedkasten en meetappa-ratuur van monsters te voorzien en zo het personeel te ontlasten. Sindsdien hebben de ingenieurs het sensorsysteem voor verschillende toepassingen doorontwikkeld, zoals voor de industrierobot of vloerbedekking. Aanraking door mensen of voorwerpen kan in de toekomst betrouwbaar worden herkend.

Toepassing

Dit is een basisvoorwaarde om robots ook in de omgeving van de mens zonder beschermingshekken te kunnen inzetten. De kunstmatige huid is gemakkelijk aan te passen aan een willekeurige, complexe geometrie. Zelfs gekromde of grote oppervlakken zijn mogelijk. Werkvloer sensoren voor grote oppervlakken leggen de veiligheidszones vast, die de mens niet mag betreden. Deze gebieden zijn dynamisch te veranderen.

De gevoelige huid functioneert ook als invoermedium, bijvoorbeeld om de robot te geleiden. Daarbij wordt aanraking in beweging omgezet. Grote kracht is daarbij niet nodig. Als iemand de robot aanraakt, probeert hij aan de druk te ontkomen. Zelfs een robot van 200 kg is op deze manier in de gewenste richting te schuiven. Een andere bijzonderheid van de kunstmatige huid is, dat geïntegreerde dempingelementen eventuele botsinginvloeden extra verminderen doordat ze bij de stoten inveren.

Beschikbaarheid

Het gevoelige sensorsysteem is beschikbaar in verschillende varianten, zij het vooral als prototype. Het materiaal loopt van ademend tot aan water-dicht. Hierdoor ontstaan nieuwe toepassingsgebieden, zoals in medische omgevingen of in de productie. De aanrakingsgevoelige vloer is geschikt voor de bewaking van de werkruimte in de productie, maar ook om vallende patiënten in een verpleeghuis onmiddellijk op te merken.

De robot met kunstmatige huid en bewegende machines herkennen elke aanraking en remmen onmiddellijk af. Bovendien konnen robotbouwers de grijpers gevoel meegeven en op deze manier vaststellen of ze daadwerke-lijk iets hebben vastgepakt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven