Ga naar hoofdinhoud

Pomp en motor vragen om juiste koppeling

Bedrijven die hun pompsys-temen moderniseren of vervangen om de efficiëntie te verhogen, gaan aanzien-lijke investeringen aan. Dit betreft zowel de pompen zelf als nieuwe motoren die zui-niger omgaan met energie. Maar willen beide delen een optimaal rendement halen en wil de installatie tegen slijtage en belasting worden beschermd, dan moet ook de koppeling opnieuw worden bekeken.

Een optimale verbinding tussen pomp en motor zou eenvoudig zijn wanneer de aandrijvende en aangedreven assen perfect op één lijn zouden liggen, machines niet zouden trillen en assen niet zouden bewegen. De praktijk is weerbarstiger: er zijn koppelingen nodig die de tekort-komingen en dynamica van de meeste systemen opvangen.

Pompgebruikers moeten niet denken dat groter beter is. Door overdimen-sionering kan een askoppeling minder flexibiliteit en uitlijncompensatie bieden. Daarnaast kan een te grote koppeling een extra belasting betekenen voor de betreffende pompen en motoren. Maar een koppeling met een te grote uitlijncompensatie kan weer te meegevend zijn, wat trillingen en onbalans kan veroorzaken.

Selectie
Er zijn vier basistypes van uitlijnfouten of asbewegingen:

  • de parallelle uitlijnfout, die zich voordoet wanneer twee assen niet de-zelfde rotatie-as delen
  • de tweede is de hoekuitlijnfout, die optreedt wanneer assen niet coaxiaal of parallel lopen
  • de axiale speling waardoor één of beide assen in de langsrichting kunnen bewegen, en
  • de torsionele beweging in vlakken loodrecht op middellijn van de as staan.

Flexibele koppelingen kunnen parallelle en hoekuitlijnfouten aan. Koppe-lingen met vierwegflexibiliteit kunnen ook de axiale speling en torsionele bewegingen opvangen. Een goed voorbeeld hiervan is de elastomeer-koppeling die op afschuiving worden belast.

Het ontwerp van deze koppelingen laat toe dat het flexibele elastomeer element vervormt of uitrekt onder de afschuifbelasting. De opgenomen energie tijdens schokbelastingen wordt gebruikt om het elastomeer op te winden. Doordat de kracht van de aandrijfschok wordt verminderd met de energie die wordt om verbruikt het flexibele element op te winden, wordt de schok sterk gedempt aan de pompas doorgegeven. Zodra de opgewonden koppeling weer terugdraait, wordt deze energie teruggegeven aan het aandrijfsysteem.

Het volledig artikel vindt u in het juni-nummer van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven