Technologie nieuws

Energiebesparing bij persluchtsystemen is op diverse manieren te realiseren. Mogelijkheden zijn lekkages op te sporen en te verhelpen, maar het persluchtnetwerk beter te dimensioneren, de beschikbare opwekkingsscapaciteit beter te gebruiken en door energiezuiniger technieken en componenten toe te passen in machines. Festo ziet het als een uitdaging om de markt te leren dat het anders kan.

De meest directe vorm om te besparen bij bestaande installaties is het opsporen en elimineren van persluchtlekkages. Festo is hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met LeekSeek. Met behulp van software kunnen alle afzonderlijke lekkages online worden geregistreerd. Hieruit komt een rapport van de lekkagekosten en het lekkagevolume, een onderdelenlijst en een inschatting van de benodigde reparatietijd.

Door herhaaldelijke metingen en gericht lekkagemanagement wordt de besparing gemaximaliseerd. In vrijwel alle gevallen zijn de besparingen aanzienlijk hoger dan de kosten van zo’n onderzoek. De kosten van de maatregelen zijn in de regel binnen drie maanden volledig terugverdiend en soms nog sneller.

Anders

Bij lektesten worden de controleurs vaak geconfronteerd met systemen met meerdere compressoren. Soms wordt de capaciteit van één compressor volledig gebruikt om verliezen in het net en in machinecomponenten te compenseren. In sommige situaties lekt 30 % van de perslucht weg! Elimineert men die lekkages, dan kan het betreffende bedrijf die compressor gewoon uitschakelen.

Vaak constateren de controleurs ook dat de druk in het persluchtsysteem te hoog is. Door kritisch naar de compressorinstallatie kijken en kan vaak de systeemdruk omlaag en dat kan een besparing op de energiekosten opleveren. Ook de dimensionering en lay-out van het leidingstelsel is vaak voor verbetering vatbaar. En de keuze voor andere componenten (ventielen, cilinders) doet vaak wonderen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven