Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek naar nieuwe generatie partikelfilters

Om de mobiliteit van mensen in lijn te brengen met de milieueisen, hoort de vermindering van emissies van schadelijke uitlaatgasbestanddelen van verbrandingsmotoren tot de belangrijkste ontwikkelingsopgaven. Behalve nieuwe alternatieve aandrijfsystemen zijn aanzienlijke verbeteringen mogelijk bij de traditionele zuigerverbrandingsmotoren.

Door het principieel hogere rendement concentreren de ontwikkelingen zich veelvuldig op de dieselmotor. Emissievermindering van schadelijke deeltjes is al geruime tijd een zwaartepunt in de ontwikkelingen. Door het gebruik van verbeterde inspuit- en verbrandingssystemen en door optimalisering van de nabehandelingprocessen is de partikelemissies sinds 1990 al meer dan 90 % verminderd. Om aan de toekomstige uitlaatgaswetgeving te kunnen voldoen, is in de komende vijf jaar nogmaals een reductie tot minder dan een kwart van deze waarde noodzakelijk. Tijdens de keuring mag dan slechts 4 mg per gereden kilometer worden uitgestoten.

Nieuw onderzoek
Om aan deze eisen te kunnen voldoen, wordt reeds onderzoek gedaan naar optimalisering van het uitlaatgas-reinigingssysteem (partikelfilter). Bijzondere aandacht bestaat er voor de thermodynamische processen in de filtersystemen, de materiaalkeuze, de constructie van de stromingskanalen en het scheidingsysteem. Daarbij geldt, dat de te filteren partikels een afmeting hebben tussen de circa 10 nm en 1 µm. Voor doeltreffende ontwikkelingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van simulatietechnieken.

In samenwerking met Emitec in Lohmar en Hörselberg, fabrikant van innovatieve reinigingssystemen voor uitlaatgassen, werkt de TU Ilmenau aan een onderzoeksproject van meer dan € 550.000. Een team van zes medewerkers van de afdeling Voertuigtechniek werkt de komende drie jaar aan de oplossing. Het project kan alleen succesvol zijn als de competenties van verschillende natuurwetenschappelijke deelgebieden worden samengevoegd. In de projectvoorbereiding zijn wetenschappers uit de theoretische fysica, computerfysica en chemie samengekomen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven