Ga naar hoofdinhoud

NI’s vijf trends in industriële automatisering

National Instruments mag tot de meest innovatieve on-dernemingen in de indus-triële automatisering worden genoemd. Het huis is gestart met data-acquisitie, met name voor testopstellingen, maar inmiddels beschikt het ook over een indrukwekkend aanbod aan hardware en software voor de bestu-ringstechniek. CEO Dr. James Truchard publiceerde zijn visie op de huidige ontwikkelingen in de industriële automatise-ring.

De klanten van National Instruments zijn in het algemeen goed bekend met hun machines en met de applicatie, maar weten weinig van elektronica (hardware). Wel zijn ze vertrouwd met de omgang met computers en software. Veel afnemers hebben behoefte aan gebruikersvriendelijke hardware en software. National Instruments wil het voor hen niet inge-wikkelder maken dan nodig is, maar een geïntegreerd automatiserings-platform bieden voor een brede markt.

De onderneming onderscheidt vijf trends in de huidige markt.

1. Embedded platformen
In de kantooromgeving heeft de personal computer zich ontwikkeld tot het standaard gereedschap, van tekstverwerking en boekhouding tot voor-raadbeheer en CAD/CAM. In de industriële omgeving is die standaard er vooralsnog niet. Oplossingen worden gebaseerd op een scala aan micro-processoren, FPGA’s, operating systemen en programmeertalen. Toch is die behoefte aan één platform in de industrie steeds dringender. De invulling van National Instruments is gebaseerd op beproefde hardware (RIO) en software (LabView).

2. Reconfigurable computing
De markt wil krachtige, flexibele maar ook complexe oplossingen. Micro-processoren, FPGA’s en I/O worden steeds meer samengebouwd voor parallelle en flexibele dataverwerking. Met name op componentniveau worden steeds meer processoren samengebracht. Voor applicatieont-wikkelaars is deze combinatie weer lastiger maar hogere programmeer-talen zoals LabView kunnen hier uitkomst bieden.

3. Mobile and the Cloud
In slechts enkele maanden is de wereld verslaafd geraakt aan mobiele platforms als de Apple iPad en Samsung Galaxy. Ook besturingen en data moeten steeds mobieler worden. National Instruments ontwikkelde voor Apple en Android tablets een app voor directe toegang tot LabView applicaties, mits die toegankelijk zijn van buitenaf. Deze app is een eerste stap om data op een tablet te presenteren. In de toekomst zullen apps volgen die veel uitgebreider met applicaties zullen kunnen communiceren, bijvoorbeeld voor (her)configuratie, analyse, softwareaanpassingen et cetera.

4. Innovatie met kleinere teams
De ‘time to market’ voor nieuwe producten en ontwikkelingen wordt steeds kleiner. Voor complexe zaken zijn hele teams nodig, met ieder hun eigen expertise. Maar veel ontwikkelingen lopen vertraging op door overleg en discussie. Kleinere teams beschikken niet over alle expertise maar kunnen efficiënter zijn als ze hardware- en softwaretools op een hoger abstrac-tieniveau gebruiken.

5. ‘Future proof’ door software
Applicaties die vijf jaar geleden zijn ontwikkeld, zijn in het algemeen niet geschikt voor benadering via apps. In die periode was het gebruik van tablets nog niet voorzien. Bedrijven die nu applicaties ontwikkelen, willen wél voorbereid zijn op nieuwe, nog onbekende ontwikkelingen. Het is voor hen dus zaak dat de apparatuur die thans wordt ingebouwd, geschikt is voor die nieuwe vormen van energieopwekking en -distributie.

Het volledig artikel vindt u in het april-nummer van Aandrijftechniek

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven