Ga naar hoofdinhoud

Nieuw onderzoek naar opslag waterstof

Op 1 november 2006 is het Marie Curie onderzoeks- en opleidingsnetwerk COSY (Complex Solid State Reactions for Energy Efficient Hydrogen Storage) van start gegaan. In het kader van dit programma ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers nieuwe soorten reactieve lichtmetaalhybride composieten voor een effectievere opslag van waterstof.

Waterstof kan op eenvoudige wijze worden geproduceerd uit regeneratieve energiebronnen, die op lange termijn de niet meer beschikbare fossiele brandstoffen moeten vervangen. Het gebruik van waterstof als milieuvriendelijke energiebron in brandstofcellen (bijvoorbeeld voor auto’s, laptops of fotoapparatuur) strandde tot nu toe onder andere nog op het te hoge gewicht en volume van de beschikbare opslagmedia voor waterstof. Lukt het om waterstof wezenlijk effectiever op te slaan, dan wordt dat in de toekomst een ideale ‘batterij’ voor mobiele toepassingen.

Om dit te bereiken, ontwikkelen de onderzoekers in de komende vier jaar nieuwe soorten op nanostructuren gebaseerde structuren van verschillende lichtmetaal-hydriden als opslagmateriaal. Dit zijn vaste stoffen die waterstofatomen chemisch binden en bij verwarming weer kunnen afgeven. Met de door onderzoekers van het GKSS-Forschungszentrum Geesthacht ontdekte ‘reactieve hydridecomponenten’ kan de opslagdichtheid aanzienlijk worden verhoogd. Opslag van waterstof in vaste stoffen voorkomt veel materiaal- en veiligheidstechnische problemen die nu optreden bij de opslag als gas onder hoge druk of bij lage temperatuur.

Europees project

COSY heeft zich ten doel gesteld de nieuwe reactieve hydridecomposieten te kwalificeren en te optimaliseren voor toepassing voor waterstofopslag voor mobiele toepassingen. Daarvoor onderzoeken de COSY-onderzoekers de economische vervaardiging van lichtmetaalhydriden en composieten daarvan. Ze karakteriseren de daarbij ontstane micro- en nanostructuren, onderzoeken en optimaliseren de thermodynamica en kinetiek van de waterstofopname en –afgifte en modelleren de daarbij plaatsvindende processen.

Aan het COSY-netwerk nemen instituten deel uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Spanje en Nederland (Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Twente). Gedurende een looptijd van in totaal vier jaar wordt de samenwerking tussen de dertien deelnemende onderzoeksinstellingen uit zeven Europese landen gecoördineerd door het GKSS-Forschungszentrum in Geesthacht (Sleeswijk-Holstein). De Europese Unie subsidieert het netwerk met 2,5 miljoen Euro.

 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven