Ga naar hoofdinhoud

Nieuw congres elektrische aandrijvingen

Eind september werd in Neuren-berg een nieuw congres gehou-den met de nadruk op de productie van elektrische aandrijvingen. De Electric Drives Production Conference, kortweg E|DPC, behandelde echter meer dan uitsluitend de productie van elektromotoren. E-mobility, industriële toepassingen en nieuwe concepten en materialen maken van het congres een compleet platform voor elektrische aandrijvingen.

Het basisconcept van E|DPC is feitelijk gelijk aan dat van SPS/IPC/Drives, ook in Neurenberg: een gedegen congres met daaromheen een beurs. SPS is uitgegroeid tot dé beurs op het gebied van vooral besturingstechniek. Datzelfde moet gaan gebeuren met E|DPC, waarbij dan de nadruk ligt op de elektrische aandrijftechniek. Vanaf volgend jaar zal het congres worden uitgebreid tot een E|DPC Expo in het Messezentrum Nürnberg en onder de vleugels komen van Mesago Messe Frank-furt, dat ook SPS/IPC/Drives organiseert.

Het E|DPC congres van dit jaar is georganiseerd door het E|Drive-Center, een Beiers technologiecentrum voor elektrische aandrijvingen, dat valt onder de leerstoel Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssyste-matik (FAPS) van de Universität Erlangen-Neurenberg. Het congres werd bezocht door 350 personen, hoofdzakelijk uit Duitland. Circa 65 % van de gehou-den voordrachten kwam vanuit de industrie. Aan de beurs er omheen namen veer-tien bedrijven deel, variërend van motorproducenten tot testsystemen voor wikkelingen.

E-mobility
Elektrische aandrijfsystemen zijn dé sleutelcomponenten voor de moderne maat-schappij. Rond 98 % van onze elektriciteit wordt opgewekt met behulp van generatoren en 50 % ervan wordt gebruikt door elektromotoren. En dan staat E-mobility nog in de kinderschoenen!

Uitdagingen als energiebesparing, reductie van CO2-emissie, toenemende mobiliteit en automatisering van allerlei processen kunnen slechts worden opgelost met behulp van geschikte elektrische aandrijvingen. Van grote betekenis is de elek-trificatie van de aandrijftechniek in auto’s, waarbij de complete conventionele aandrijftrein wegvalt.


Elektrische aandrijving in onder meer auto’s zorgt voor verhoogde aandacht voor de efficiency van elektromotoren en de productie hiervan. (foto’s: Wil Wijnands)

Een probleem in de elektrische aandrijving van auto’s is vooral gelegen in de opslag van energie. Accu’s moeten kleiner worden en meer vermogen kunnen bevatten, maar dit is een eindig pad. Er wordt veel nagedacht over systemen waarbij de overdracht van elektriciteit tijdens het rijden kan gebeuren, bijvoorbeeld door inductie vanuit het wegdek.

Productietechniek
Om al die motoren te kunnen produceren tegen een acceptabele kostprijs zijn nogal wat aanpassingen nodig in zowel het ontwerp van de motoren als in de productieprocessen. In het laatste geval spelen vooral de hoge kwaliteitseisen van de automobielproductie en de grote aantallen een rol.

Motoren moeten worden geoptimaliseerd voor gemakkelijke productie en de hoogste efficiency, maar tevens gemakkelijk te recycleren zijn. De vermogens-dichtheid moet groter worden, de koeling verbeterd en er moeten vervangende materialen komen voor de zeldzame aardmetalen zoals die nu worden toegepast.

In de productietechniek wordt gekeken naar een hogere automatiseringsgraad met betrekking tot het elektromechanisch ontwerp, lagere productiekosten, hogere productiekwaliteit, vermindering van de hoeveelheid gebruikt materiaal, vermin-dering van milieugevaarlijke materialen en optimalisering van procesgerelateerde testmethoden en -technologieën.

Het volledig artikel vindt u in het november-nummer van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven