Ga naar hoofdinhoud

Neuraal netwerk ziet kleinste deuk

Ingenieurs van de Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg werken aan de ontwikkeling van een nauwkeurig meetsysteem voor het contactloos herkennen van oppervlaktefouten. In een samenwerkingsverband met INB Vision en het Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automati-sierung (IFF) ontwikkelen ze een betrouwbaar systeem voor automatische oppervlaktecontrole, dat onder andere in de automobielindustrie moet worden gebruikt. De herkenning van fouten uit 3D-data werkt met kunst-matige neurale netwerken, intelligente computerprogramma’s die het leer- en denkproces van het menselijk brein volgen.

Bij de vervorming van plaatwerkdelen zijn toleranties tot enkele millimeters nor-maal, maar de fouten, die in de oppervlakte voorkomen, liggen in het micrometer-gebied, binnen de tolerantieband. Conventionele meetsystemen zijn tot nu toe niet in staat om deze kleine afwijkingen – die pas na het aflakken duidelijk zichtbaar worden – te herkennen,. Door de stijgende eisen van de klant en de kwaliteit is het voor autofabrikanten belangrijk dat hun producten een onberispelijk uiterlijk vertonen.

Intelligente software
Net als het menselijk brein leert intelligente software aan de hand van bijvoorbeeld metingen hoe een foutloos onderdeel er uit ziet. Hierdoor kan het nu ontwikkelde systeem ook bij veranderingen van de onderdelen toch de kleinste oneffenheden te vinden. Het proces toonde in het kader van verschillende opdrachten van klanten zijn herkenningskwaliteit aan. Om de meetprocedure verder te verbeteren en zo nieuwe toepassingsgebieden te ontsluiten, wordt binnen het project de kostenpost voor training van het neurale netwerk gereduceerd.

Het systeem moest met veel verschillende goede onderdelen de aanwezige tole-ranties inleren. De variabelen in de echte onderdelen moeten nu door simulatie processen worden gegenereerd. In plaats van het meten aan veel echte onder-delen kan dit bij de training, door simulatie van variabelen, worden beperkt tot een paar onderdelen.

Subsidie en ondersteuning
Het project werd gesubsidieerd door het ministerie van wetenschap en economie en de Investitionsbank Sachsen-Anhalt uit middelen van het Europese fonds voor regionale ontwikkeling. Het project staat onder auspiciën van Mahreg Automotive, een netwerk van onderzoeksinstituten en firma’s uit de toeleve-ringsindustrie voor automobielen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven