Ga naar hoofdinhoud

NEN 3840 voor hoogspanning verschenen

Na het verschijnen van NEN 3140 voor laagspanning heeft het Nederlands Normalisatie-instituut nu NEN 3840 gepubliceerd, de norm voor de bedrijfsvoering van hoogspanning-installaties. De versie 2011 van de nieuwe norm omvat tevens NEN-EN 50110-1:2005 ‘Operation of electrical installations’ en NEN-EN 50110-2:2010 ‘Bedrijfsvoering van elektrische in-stallaties – Deel 2: Nationale bijlagen’.

Het doel van de publicaties NEN 3840, NEN 3140, NEN-EN 50110-1:2005 en NEN-EN 50110-2:2010 is om voor Nederland de algemene eisen voor de veilige bedrijfs-voering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties te geven. Bedrijfsvoering van elektrische installaties omvat zowel het gebruik van elektrische installaties tijdens het werk, als het werken aan of nabij installaties vanwege onderhoud, reparaties, uitbreidingen en sloop.

Zowel bij het gebruik van als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op letsel. Dit kan worden veroorzaakt door een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand of explosie voortkomend uit elektrische energie. Daarnaast moet rekening worden gehouden met letsel of ziekte, veroorzaakt door elektrische en/of elek-tromagnetische velden als gevolg van werkzaamheden aan of nabij elek-trische installaties. Op dit laatste aspect wordt in deze verzameling publicaties niet ingegaan.

Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste druk (1998) zijn:

  • bevat zowel de relevante bepalingen van NEN-EN 50110-1:2005 als de aanvullende Nederlandse bepalingen
  • de bepalingen uit NEN-EN 50110-1 zijn opnieuw vertaald
  • de bepalingen uit NEN 3840:1998 zijn opnieuw redactioneel beoordeeld
  • er is een aantal bijlagen toegevoegd.

De bepalingen uit NEN-EN 50110-1 die betrekking hebben op laagspan-ningsinstallaties zijn niet opgenomen in NEN 3840. NEN 3840:2011 staat op zichzelf , waardoor het voor Nederland niet nodig is om naast NEN 3840 ook NEN-EN 50110-1 te gebruiken.

Opleidingsinstituut Ambitech geeft in september lezingen over nieuwe NEN 3840. Voor informatie en inschrijven kijkt u op www.nieuwenorm.nl.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven