Ga naar hoofdinhoud

Naar een langere levensduur van tandwielkasten

De keuze van aandrijvingen binnen een ontwerp moet zijn gebaseerd op een goede samen-werking tussen de diverse aandrijfelementen. De element moeten goed zijn gedimensio-neerd en op elkaar afgestemd om te voorkomen dat problemen optreden tijdens bedrijf. Stil-stand is een niet te onderschat-ten verliesfactor. Vandaar dat onderhoud van aandrijvingen en overbrengingen zoals tandwiel-kasten zo belangrijk is.

Aandrijvingen zijn in de industrie onmisbaar. De dimensionering, de opstelling en het in bedrijf nemen van een aandrijving zijn net zo belangrijk als het onderhoud. De huidige generatie tandwielkasten, gebaseerd op de laatste technologische ontwikkelingen, is veel compacter gebouwd dan die van de vorige generaties. Een standaard tandwielkast weegt ruim 70 % minder dan van veertig jaar geleden en is ruim 40 % compacter geworden bij hetzelfde koppel.

Maar deze technologische ontwikkeling heeft gevolgen voor de lagers en de sme-ring. Juist omdat de massa aanzienlijk is afgenomen, worden aan deze compo-nenten veel hogere eisen gesteld dan bij de vorige generaties. Niet alleen het standaard onderhoud, maar ook het preventief onderhoud loopt in deze trend naar lichter en compacter mee.

Oneindige levensduur
Maar hoe kan een onderhoudsmonteur tijdig beoordelen dat een vervanging, lees vernieuwing, noodzakelijk wordt? Worden de lagers niet op tijd vernieuwd, dan dragen ze de as niet meer correct en treedt een kettingreactie op. Er ontstaat plaatselijk een verhoogde tandbelasting en als gevolg van de tegenwoordig veel hardere tandwielen ligt een tandbreuk voor de hand. Het resultaat is dat de gebruiker voor hoge kosten komt te staan om in het slechtste geval de volledige tandwielkast te moeten vervangen.

Het bestuderen van een aandrijving betekent dat eerst de levensduur van de aandrijving en de daarbij behorende stappen moeten worden vastgesteld. Hiertoe kan de levenscyclus in een zestal stappen worden onderscheiden:

  • selectie
  • levering en opslag
  • monteren en installeren
  • inbedrijfstellen
  • gebruik en onderhoud
  • vervangen, reviseren of herstellen

Geregeld onderhoud en periodieke inspecties voorkomen veel schade. Dat is niets nieuws, maar mag nog eens worden onderstreept. Bestaat de mogelijkheid om de lagers op slijtage of andere ongeregeldheden te inspecteren, maak daar dan gebruik van. Het voorkomt problemen en zorgt er in combinatie met onderhoud voor dat productiemachines blijven functioneren en er geen stilstand en produc-tieverlies ontstaat.

Het volledig artikel vindt u in het november-nummer van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven